9603 ข้อต่อเกลียวใน

ข้อต่อเกลียวในทองแดง SMI เป็นผลิตภํณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลีโรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย /ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวในทองแดง ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลขขนาดภายนอก (นิ้ว)ขนาด A นิ้ว
SMIF-SCAF-014X0181/4 x 1/813/32
SMIF-SCAF-014X0141/4 x 1/41/2
SMIF-SCAF-038X0143/8 x 1/45/8
SMIF-SCAF-038X0383/8 x 3/87/8
SMIF-SCAF-012X0381/2 x 3/811/16
SMIF-SCAF-012X0141/2 x 1/49/16
SMIF-SCAF-012X0121/2 x 1/229/32
SMIF-SCAF-012X0341/2 x 3/41
SMIF-SCAF-058X0125/8 x 1/227/32
SMIF-SCAF-058X0145/8 x 1/41/2
SMIF-SCAF-058X0385/8 x 3/817/32
SMIF-SCAF-058X0345/8 x 3/41
SMIF-SCAF-034X0123/4 x 1/23/4
SMIF-SCAF-034X0343/4 x 3/429/32
SMIF-SCAF-078X0347/8 x 3/429/32
SMIF-SCAF-078X0127/8 x 1/25/8
SMIF-SCAF-078X0107/8 x 11 1/8
SMIF-SCAF-118X0101 1/8 x 131/32
SMIF-SCAF-118X0121 1/8 x 1/25/8
SMIF-SCAF-118X0341 1/8 x 3/425/32
SMIF-SCAF-118X1141 1/8 x 1 1/41 7/32
SMIF-SCAF-138X1141 3/8 x 1 1/41 3/32
SMIF-SCAF-138X0101 3/8 x 129/32
SMIF-SCAF-138X1121 3/8 x 1 1/2 1 1/4
SMIF-SCAF-158X1121 5/8 x 1 1/21 1/8
SMIF-SCAF-158X1141 5/8 x 1 1/41 1/32
SMIF-SCAF-158X0201 5/8 x 21 1/32
SMIF-SCAF-218X0202 1/8 x 21 3/32
SMIF-SCAF-218X0102 1/8 x 11 11/32
SMIF-SCAF-258X2122 5/8 x 2 1/21 3/16
SMIF-SCAF-318X0303 1/8 x 31 5/16
SMIF-SCAF-418X0404 1/8 x 41 7/8