9601 ข้อต่อตรง

ข้อต่อตรงทองแดง SMI เป็นผลิตภํณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลี โรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ ข้อต่อตรงทองแดง 90 ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลขขนาดภายนอก (นิ้ว)ขนาด B นิ้ว
SMIF-SCC-0383/811/16
SMIF-SCC-0121/23/4
SMIF-SCC-0585/81
SMIF-SCC-0343/41 1/4
SMIF-SCC-0787/81 1/2
SMIF-SCC-1181 1/81 13/16
SMIF-SCC-1381 3/81 15/16
SMIF-SCC-1581 5/82 3/16
SMIF-SCC-2182 1/82 11/16
SMIF-SCC-2582 5/82 15/16
SMIF-SCC-3183 1/83 5/16
SMIF-SCC-3583 5/83 13/16
SMIF-SCC-4184 1/84 5/16