9600 ข้อต่อตรงลด

ข้อต่อตรง ลดทองแดง SMI

ข้อต่อตรง ลดทองแดง SMI เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลีโรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อตรง ลดทองแดง ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลข ขนาดภายนอก (นิ้ว) ขนาด A นิ้ว
SMIF-SRD-014X316 1/4 x 3/16 5/32
SMIF-SRD-516X014 5/16 x 1/4 1/4
SMIF-SRD-038X516 3/8 x 5/16 3/16
SMIF-SRD-038X014 3/8 x 1/4 3/16
SMIF-SRD-012X038 1/2 x 3/8 3/16
SMIF-SRD-012X516 1/2 x 5/16 1/4
SMIF-SRD-012X014 1/2 x 1/4 1/4
SMIF-SRD-058X014 5/8 x 1/4 11/32
SMIF-SRD-058X038 5/8 x 3/8 1/4
SMIF-SRD-058X012 5/8 x 1/2 3/16
SMIF-SRD-034X038 3/4 x 3/8 13/32
SMIF-SRD-034X012 3/4 x 1/2 11/32
SMIF-SRD-034X058 3/4 x 5/8 3/16
SMIF-SRD-078X038 7/8 x 3/8 11/32
SMIF-SRD-078X012 7/8 x 1/2 3/8
SMIF-SRD-078X058 7/8 x 5/8 5/16
SMIF-SRD-078X034 7/8 x 3/4 3/16
SMIF-SRD-118X012 1 1/8 x 1/2 13/32
SMIF-SRD-118X058 1 1/8 x 5/8 11/32
SMIF-SRD-118X034 1 1/8 x 3/4 3/8
SMIF-SRD-118X078 1 1/8 x 7/8 11/32
SMIF-SRD-138X058 1 3/8 x 5/8 7/16
SMIF-SRD-138X034 1 3/8 x 3/4 19/32
SMIF-SRD-138X078 1 3/8 x 7/8 17/32
SMIF-SRD-138X118 1 3/8 x 1 1/8 5/16
SMIF-SRD-158X058 1 5/8 x 5/8 1/2
SMIF-SRD-158X078 1 5/8 x 7/8 3/8
SMIF-SRD-158X118 1 5/8 x 1 1/8 9/16
SMIF-SRD-158X138 1 5/8 x 1 3/8 5/16
SMIF-SRD-218X058 2 1/8 x 5/8 23/32
SMIF-SRD-218X078 2 1/8 x 7/8 17/32
SMIF-SRD-218X118 2 1/8 x 1 1/8 7/16
SMIF-SRD-218X138 2 1/8 x 1 3/8 11/16
SMIF-SRD-218X158 2 1/8 x 1 5/8 9/16
SMIF-SRD-258X118 2 5/8 x 1 1/8 29/32
SMIF-SRD-258X138 2 5/8 x 1 3/8 13/16
SMIF-SRD-258X158 2 5/8 x 1 5/8 11/16
SMIF-SRD-258X218 2 5/8 x 2 1/8 1/2
SMIF-SRD-318X158 3 1/8 x 1 5/8 1 1/32
SMIF-SRD-318X218 3 1/8 x 2 1/8 15/16
SMIF-SRD-318X258 3 1/8 x 2 5/8 1/2
SMIF-SRD-358X318 3 5/8 x 3 1/8 17/32
SMIF-SRD-418X218 4 1/8 x 2 1/8 1.25
SMIF-SRD-418X258 4 1/8 x 2 5/8 1
SMIF-SRD-418X318 4 1/8 x 3 1/8 27/32
SMIF-SRD-418X358 4 1/8 x 3 5/8 19/32