9600 ข้อต่อตรงลด

ข้อต่อตรงลดทองแดง SMI เป็นผลิตภํณฑ์คุณภาพสูง จากประเทศเกาหลีโรงงาน เอสเอ็มไอ เกาหลี ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 / ระบบคุณภาพ KSD 5578 ประเทศเกาหลี / ระบบคุณภาพ AS 3688 ประเทศออสเตรเลีย / ระบบคุณภาพ BS 864.2 / EN 1254 ประเทศอังกฤษ และระบบคุณภาพ ASME B16.22 & B16.29 จากสหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อตรงลดทองแดง ของ SMI จึงสามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ในการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เป็นอย่างดี

ข้อต่อหมายเลขขนาดภายนอก (นิ้ว)ขนาด A นิ้ว
SMIF-SRD-014X3161/4 x 3/165/32
SMIF-SRD-516X0145/16 x 1/41/4
SMIF-SRD-038X5163/8 x 5/163/16
SMIF-SRD-038X0143/8 x 1/43/16
SMIF-SRD-012X0381/2 x 3/83/16
SMIF-SRD-012X5161/2 x 5/161/4
SMIF-SRD-012X0141/2 x 1/41/4
SMIF-SRD-058X0145/8 x 1/411/32
SMIF-SRD-058X0385/8 x 3/81/4
SMIF-SRD-058X0125/8 x 1/23/16
SMIF-SRD-034X0383/4 x 3/813/32
SMIF-SRD-034X0123/4 x 1/211/32
SMIF-SRD-034X0583/4 x 5/83/16
SMIF-SRD-078X0387/8 x 3/811/32
SMIF-SRD-078X0127/8 x 1/23/8
SMIF-SRD-078X0587/8 x 5/85/16
SMIF-SRD-078X0347/8 x 3/43/16
SMIF-SRD-118X0121 1/8 x 1/213/32
SMIF-SRD-118X0581 1/8 x 5/811/32
SMIF-SRD-118X0341 1/8 x 3/43/8
SMIF-SRD-118X0781 1/8 x 7/811/32
SMIF-SRD-138X0581 3/8 x 5/87/16
SMIF-SRD-138X0341 3/8 x 3/419/32
SMIF-SRD-138X0781 3/8 x 7/817/32
SMIF-SRD-138X1181 3/8 x 1 1/85/16
SMIF-SRD-158X0581 5/8 x 5/81/2
SMIF-SRD-158X0781 5/8 x 7/83/8
SMIF-SRD-158X1181 5/8 x 1 1/89/16
SMIF-SRD-158X1381 5/8 x 1 3/85/16
SMIF-SRD-218X0582 1/8 x 5/823/32
SMIF-SRD-218X0782 1/8 x 7/817/32
SMIF-SRD-218X1182 1/8 x 1 1/87/16
SMIF-SRD-218X1382 1/8 x 1 3/811/16
SMIF-SRD-218X1582 1/8 x 1 5/89/16
SMIF-SRD-258X1182 5/8 x 1 1/829/32
SMIF-SRD-258X1382 5/8 x 1 3/813/16
SMIF-SRD-258X1582 5/8 x 1 5/811/16
SMIF-SRD-258X2182 5/8 x 2 1/81/2
SMIF-SRD-318X1583 1/8 x 1 5/81 1/32
SMIF-SRD-318X2183 1/8 x 2 1/815/16
SMIF-SRD-318X2583 1/8 x 2 5/81/2
SMIF-SRD-358X3183 5/8 x 3 1/817/32
SMIF-SRD-418X2184 1/8 x 2 1/81.25
SMIF-SRD-418X2584 1/8 x 2 5/81
SMIF-SRD-418X3184 1/8 x 3 1/827/32
SMIF-SRD-418X3584 1/8 x 3 5/819/32