9611 สามทาง

สามทาง ทองแดง นิปโก

สามทาง ทองแดง นิปโก ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์นิปโกทุกชนิด ผลิตจากทองแดงคุณภาพมีมาตราฐานปริมาณไร้สารตระกั่ว (เทียบปริมาณน้อยกว่า 0.25%)
ตามมาตราฐานอเมริกัน ASTM B75 alloy C12200. ทั้งวัสดุและคุณภาพการผลิต เป็นไปตามมาตราฐานการผลิต ข้อต่อ ทองแดง ASME/ANSI B16.22 ขนาด วัสดุ และมาตราฐานการผลิตยังเป็นไปตาม MSS SP-104. โดย ข้อต่อ ข้องอทองแดงขนาดใหญ่ 5"-12 นิ้วจะเป็นไปตาม มาตราฐาน MSS SP-109. (การรับรองบุคคลที่สามเป็นไปตามาตราฐาน NSF/ANSI 61) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ ข้องอ ทองแดงนิปโกผลิตจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ด้วยมาตราฐานระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 เราจึงมั่นใจได้ใน ผลิตภัณฑ์นิปโก สำหรับการใช้งานของท่าน

ข้อต่อหมายเลข ขนาดภายนอก (นิ้ว) ขนาด C นิ้ว ขนาด F นิ้ว ขนาด G นิ้ว
NBCO-SCT-010 1 23/32 23/32 23/32
NBCO-SCT-012 1/2 11/32 11/32 11/32
NBCO-SCT-014 1/4 15/16 15/16 1/4
NBCO-SCT-034 3/4 7/16 7/16 7/16
NBCO-SCT-038 3/8 5/16 5/16 1/4
NBCO-SCT-058 5/8 11/32 11/32 11/32
NBCO-SCT-078 7/8 7/16 7/16 7/16
NBCO-SCT-118 1 1/8 11/16 11/16 21/32
NBCO-SCT-138 1 3/8 13/16 13/16 13/16
NBCO-SCT-158 1 5/8 15/16 15/16 15/16
NBCO-SCT-218 2 1/8 1 9/32 1 9/32 1 1/32
NBCO-SCT-258 2 5/8 1 9/16 1 9/16 1 7/8
NBCO-SCT-318 3 1/8 1 7/8 1 7/8 2 1/32
NBCO-SCT-358 3 5/8 2 17/32 2 17/32 2 17/32
NBCO-SCT-418 4 1/8 2 13/32 2 13/32 2 17/32
NBCO-SCTRD-012X014 1/2 x 1/2 x 1/4 11/32 11/32 9/16
NBCO-SCTRD-012X038 1/2 x 1/2 x 3/8 11/32 11/32 15/32
NBCO-SCTRD-034X012 3/4 x 3/4 x 1/2 7/16 7/16 5/8
NBCO-SCTRD-034X038 3/4 x 3/4 x 3/8 7/16 7/16 3/4
NBCO-SCTRD-034X058 3/4 x 3/4 x 5/8 7/16 7/16 13/32
NBCO-SCTRD-038X014 3/8 x 3/8 x 1/4 5/16 5/16 5/16
NBCO-SCTRD-058X012 5/8 x 5/8 x 1/2 5/16 5/16 13/32
NBCO-SCTRD-058X014 5/8 x 5/8 x 1/4 1/4 1/4 11/16
NBCO-SCTRD-058X038 5/8 x 5/8 x 3/8 5/16 5/16 9/16
NBCO-SCTRD-078X012 7/8 x 7/8 x 1/2 13/32 13/32 21/32
NBCO-SCTRD-078X034 7/8 x 7/8 x 3/4 17/32 17/32 11/16
NBCO-SCTRD-078X038 7/8 x 7/8 x 3/8 13/32 13/32 25/32
NBCO-SCTRD-078X058 7/8 x 7/8 x 5/8 3/8 3/8 15/32
NBCO-SCTRD-118X012 1 1/8 x 1 1/8 x 1/2 1/2 1/2 29/32
NBCO-SCTRD-118X034 1 1/8 x 1 1/8 x 3/4 19/32 19/32 29/32
NBCO-SCTRD-118X058 1 1/8 x 1 1/8 x 5/8 1/2 1/2 11/16
NBCO-SCTRD-118X078 1 1/8 x 1 1/8 x 7/8 19/32 19/32 23/32
NBCO-SCTRD-138X012 1 3/8 x 1 3/8 x 1/2 15/32 15/32 29/32
NBCO-SCTRD-138X058 1 3/8 x 1 3/8 x 5/8 15/32 15/32 25/32
NBCO-SCTRD-138X078 1 3/8 x 1 3/8 x 7/8 21/32 21/32 3/4
NBCO-SCTRD-138X118 1 3/8 x 1 3/8 x 1 1/8 25/32 25/32 27/32
NBCO-SCTRD-158X058 1 5/8 x 1 5/8 x 5/8 1/2 1/2 1
NBCO-SCTRD-158X078 1 5/8 x 1 5/8 x 7/8 19/32 19/32 15/16
NBCO-SCTRD-158X118 1 5/8 x 1 5/8 x 1 1/8 3/4 3/4 15/16
NBCO-SCTRD-158X138 1 5/8 x 1 5/8 x 1 3/8 29/32 29/32 1
NBCO-SCTRD-218X058 2 1/8 x 2 1/8 x 5/8 19/32 19/32 1 5/16
NBCO-SCTRD-218X078 2 1/8 x 2 1/8 x 7/8 7/16 7/16 1 1/4
NBCO-SCTRD-218X118 2 1/8 x 2 1/8 x 1 1/8 27/32 27/32 1 1/4
NBCO-SCTRD-218X138 2 1/8 x 2 1/8 x 1 3/8 1 9/32 1 9/32 1 27/32
NBCO-SCTRD-218X158 2 1/8 x 2 1/8 x 1 5/8 1 1/4 1 1/4 1 23/32
NBCO-SCTRD-258X058 2 5/8 x 2 5/8 x 5/8 25/32 25/32 2 1/8
NBCO-SCTRD-258X078 2 5/8 x 2 5/8 x 7/8 25/32 25/32 1 13/16
NBCO-SCTRD-258X118 2 5/8 x 2 5/8 x 1 1/8 25/32 25/32 1 11/16
NBCO-SCTRD-258X138 2 5/8 x 2 5/8 x 1 3/8 1 3/32 1 3/32 1 27/32
NBCO-SCTRD-258X158 2 5/8 x 2 5/8 x 1 5/8 1 3/32 1 3/32 1 21/32
NBCO-SCTRD-258X218 2 5/8 x 2 5/8 x 2 1/8 1 13/32 1 13/32 1 19/32
NBCO-SCTRD-318X058 3 1/8 x 3 1/8 x 5/8 27/32 27/32 2 3/8
NBCO-SCTRD-318X078 3 1/8 x 3 1/8 x 7/8 27/32 27/32 2 3/16
NBCO-SCTRD-318X118 3 1/8 x 3 1/8 x 1 1/8 27/32 27/32 15/16
NBCO-SCTRD-318X138 3 1/8 x 3 1/8 x 1 3/8 1 15/32 1 15/32 2 7/16
NBCO-SCTRD-318X158 3 1/8 x 3 1/8 x 1 5/8 1 15/32 1 15/32 2 9/32
NBCO-SCTRD-318X218 3 1/8 x 3 1/8 x 2 1/8 1 15/32 1 15/32 1 31/32
NBCO-SCTRD-318X258 3 1/8 x 3 1/8 x 2 5/8 1 13/16 1 13/16 2 1/2
NBCO-SCTRD-418X078 4 1/8 x 4 1/8 x 7/8 1 3/32 1 3/32 2 29/32
NBCO-SCTRD-418X118 4 1/8 x 4 1/8 x 1 1/8 31/32 31/32 2 9/16
NBCO-SCTRD-418X138 4 1/8 x 4 1/8 x 1 3/8 1 11/32 1 11/32 2 7/8
NBCO-SCTRD-418X158 4 1/8 x 4 1/8 x 1 5/8 1 9/32 1 9/32 2 3/4
NBCO-SCTRD-418X218 4 1/8 x 4 1/8 x 2 1/8 1 11/32 1 11/32 2 7/16
NBCO-SCTRD-418X258 4 1/8 x 4 1/8 x 2 5/8 2 3/8 2 3/8 3 29/32
NBCO-SCTRD-418X318 4 1/8 x 4 1/8 x 3 1/8 2 3/8 2 3/8 3 1/2