ตัวแทนจำหน่าย Danfoss

บริษัท เบเจอร์ บี.กริม เป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้า Danfoss ทุกชนิด ตั้งแต่ Compressor (คอมเพรสเซอร์) Flow Control (ตัวควบคุมน้ำยาและน้ำ) Condensing Unit (คอนเดนซิ่งยูนิต) อุปกรณ์ติดตั้งของ Danfoss ทุกชนิด วาล์ว แอมโมเนีย

danfoss

ตัวแทนจำหน่าย danfoss

ตัวแทนจำหน่าย danfoss