ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อกบริษัท

แคตตาล็อกรวม เบเจอร์บีกริม
เครื่องปรับอากาศแอร์คูล Silver Series
ท่อทองแดง Totaline
มอเตอร์คอยเย็น คอยร้อน Totaline
แมกเนติคคอนแทคเตอร์ Totaline
รางครอบท่อ Totalduct
รางครอบท่อ Totaline
รูมเทอร์โม ควบคุมอุณหภูมิ Totaline
แวคคัมปั้มและเกจ BRline
สวิทซ์ความดัน Totaline
Filter Dryer

แคตตาล็อกผู้ผลิต

Friterm unit cooler
Unit cooler Installation instruction manual
โกล์ปวาล์วคาสเทล
อะไหล่คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์
เช็ควาล์วคาสเทล
โซลินอยด์วาล์วและคอยคาสเทล
โซลินอยด์วาล์วเอมเมอร์สัน อัลโก
คอยเอมเมอร์สัน อัลโก
ตัววาล์ว ฮันนี่เวลล์
หัวขับฮันนี่เวลล์
มอเตอร์และพัดลมโบรเวอร์โทเทิลไลน์
มอเตอร์และพัดลมสามเฟสเทคโค
มอเตอร์และพัดลมสำหรับแอร์ทั่วไป
รางครอบท่อโทเทิลไลน์เกรดพรีเมี่ยม
รางครอบท่อโทเทิลดักซ์เกรดมาตราฐาน
รางครอบท่อโทเทิลสลิมเกรดอีโค
ลิควิดรีซีฟเวอร์ดรายออล
ลิควิดรีซีฟเวอร์เทดาร์
วาล์วลดความดันคาสเทล
ออยเซพพาเรเตอร์เทดาร์
ออยเซพพาเรเตอร์ดรายออล
ออยเซพพาเรเตอร์อีเมอร์สันอัลโก
กาวอามาเฟล็กซ์
อามาเฟล็กซ์ฉนวนตัดสำเร็จยาว 4 ฟุตสำหรับท่อเหล็ก
อามาเฟล็กซ์ฉนวนยางชนิดท่อยาว 2 เมตร
อามาเฟล็กซ์ฉนวนยางแบบแผ่น 3x4 ฟุต
อามาเฟล็กซ์ฉนวนแบบม้วนกว้าง 4 ฟุต
อามาเฟล็กซ์ฉนวนแอคโคเฟล็กซ์ชนิดท่อ
เอ็กแปนชั่นวาล์ว อีเมอร์สัน อัลโก HF_HFK
เอ็กแปนชั่นวาล์วอีเมอร์สันอัลโก AFA
เอ็กแปนชั่นวาล์วอีเมอร์สันอัลโก BA BN
เอ็กแปนชั่นวาล์วอีเมอร์สันอัลโก T Series
แอคคิวมูเลเตอร์ดรายออล
แอคคิวมูเลเตอร์เทดาร์
แอคคิวมูเลเตอร์อีเมอร์สันอัลโก
แอโรเฟล็กซ์ฉนวนแบบม้วนกว้าง 4 ฟุต
แอโรเฟล็กซ์ฉนวนยางแบบแผ่น 3x4 ฟุต
แอโรเฟล็กซ์ฉนวนเซลเฟล็กซ์ชนิดท่อ ยาว 6 FT
แอโรเฟล็กซ์ฉนวนยางชนิดท่อ ยาว 6 FT
แอโรเฟล็กซ์ฉนวนตัดสำเร็จยาว 4 ฟุต
แอโรเฟล็กซ์ โฟมแขวนท่อทองแดง ท่อเหล็ก
แอโรเฟล็กซ์ ท่อเฟล็กซ์แอโรดักซ์
กาวแอโรซีล