3Q

3Q

อีวาโปเรเตอร์แบบเปลือกและท่อสามคิว

อีวาโปเรเตอร์แบบเปลือกและท่อสามคิว เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ที่ได้รับการผลิตโดยกระบวนการควบคุมคุณภาพจากต้นทางถึงนำส่ง ทุกกระบวนการมุ่งเน้นไปสู่การให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพคงที่ ไว้วางใจได้ ใช้งานได้ยาวนาน อีวาโปเรเตอร์จากสามคิวผ่านการวิจัยพัฒนาด้วยหลักวิชาการผสมผสาน การเลือกวัสุดที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด เพื่อ ให้ได้การประหยัดพลังงานสูงสุด และต้นทุนที่ดี อีวาโปเรเตอร์แบบเปลือกและท่อจากสามคิวมีหลากหลายโมเดล รูปแบบ เพื่อการใช้งานแตกต่างกันไป และตามความต้องการของท่าน เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิค กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ

อีวาโปเรเตอร์เปลือกและท่อ 3Q ขนาดแรงม้า
TCST-3.5-1-6 3.5
TCST-4-1-6 4
TCST-5-1-6 5
TCST-6-1-6 6
TCST-8-1-6 8
TCST-10-1-8 10
TCST-12-1-8 12
TCST-15-1-8 15
TCST-20-1-8 20
TCST-25-1-10 25
TCST-30-1-10 30
TCST-35-1-10 35
TCST-40-1-12 40
TCST-50-1-12 50
TCST-60-2-12 60
TCST-70-2-12 70
TCST-80-2-12 80
TCST-100-2-14 90
TCST-110-2-16 100
TCST-120-2-14 120
TCST-140-2-16 150
TCST-150-2-18 170
TCST-170-2-16 190
TCST-180-2-18 220
TCST-220-2-20 255
TCST-260-2-20 295