ชุดคอยล์เย็น EDEN

eden

อีเดน ยูนิทคูลเลอร์จากสิงคโปร์ เป็นนวัตตกรรมที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี่ ฟินน์แบบโค้งเป็นคลื่น ที่ถี่ขึ้น / ระบบน้ำยากระจายที่มีประสิทธิภาพ / โครงส่งลมแบบโค้ง การป้องกันลมไม่ผ่านคอยล์ และ การแบ่งคอยล์เป็นส่วน ตัวถังคูลเลอร์ทำด้วยอลูมิเนี่ยมพ่นสีฝุ่น และ คอยล์แบบเกลียวด้านในเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน ผลิตภัณฑ์มีทั้งอุณหภูมิ แช่เย็น / แช่แข็ง / และแช่แข็งเย็นพิเศษ ในหลากหลายรูปแบบ สินค้ามีโปรแกรมการเลือกเครื่องที่มีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อทีมงานขายวิศวกรรมของเบเจอร์ของเรา
- รุ่น FEME : เพื่ออุณหภูมิแช่แข็ง (หรือแช่เย็น), ขนาดตั้งแต่ 1.32kW~7.95kW (พัดลม B fan ขนาด 300 มม), พร้อมด้วยกล่องไฟฟ้า
- รุ่น ESL : เพื่ออุณหภูมิแช่แข็ง (หรือแช่เย็น), ขนาดตั้งแต่ 1.94kW~21.77kW (พัดลม B fan ขนาด 400 มม), พร้อมด้วยกล่องไฟฟ้า
- รุ่น FLT seires : เพื่ออุณหภูมิแช่แข็ง (หรือแช่เย็น), ขนาดตั้งแต่ 5.2kW~32.2kW (พัดลม B fan ขนาด 500 มม), พร้อมด้วยกล่องไฟฟ้า
- รุ่น FLX SG : เพื่ออุณหภูมิแช่แข็งเย็นพิเศษ ขนาดตั้งแต่ 13.8kW~47.0kW ใช้คอยล์พิเศษสองขนาด กรุณาติดต่อทีมขายวิศวกรรมของเรา เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงความต้องการของท่าน

EDEN FEME series Unit cooler description กิโลวัตต์ความเย็น (-18 C / SC3 7KTD) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
FEME0132.301B U/C,EE df,Low T,BFan300x1,4FPI 1.56 1572 49
FEME0178.301B U/C,EE df,Low T,BFan300x1,4FPI 2.11 1529 53
FEME0216.301B U/C,EE df,Low T,BFan300x1,4FPI 2.56 1433 54
FEME0238.302B U/C,EE df,Low T,BFan300x2,4FPI 2.82 2989 62
FEME0290.302B U/C,EE df,Low T,BFan300x2,4FPI 3.43 2939 65
FEME0339.302B U/C,EE df,Low T,BFan300x2,4FPI 4.01 2877 67
FEME0395.302B U/C,EE df,Low T,BFan300x2,4FPI 4.67 2746 68
FEME0450.303B U/C,EE df,Low T,BFan300x3,4FPI 5.33 4314 83
FEME0512.303B U/C,EE df,Low T,BFan300x3,4FPI 6.05 4291 87
FEME0585.304B U/C,EE df,Low T,BFan300x4,4FPI 6.92 5817 100
FEME0710.304B U/C,EE df,Low T,BFan300x4,4FPI 8.40 5763 105
FEME0795.304B U/C,EE df,Low T,BFan300x4,4FPI 9.41 5693 110
EDEN ESL series Unit cooler description กิโลวัตต์ความเย็น (-18 C / SC3 7KTD) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
ESL0731-402B U/C,EE df,Low T,BFan400x2,4FPI 8.82 5902 72
ESL0843-403B U/C,EE df,Low T,BFan400x3,4FPI 10.17 9180 92
ESL1010-403B U/C,EE df,Low T,BFan400x3,4FPI 12.18 9070 98
ESL1168-403B U/C,EE df,Low T,BFan400x3,4FPI 14.09 8961 104
ESL1296-404B U/C,EE df,Low T,BFan400x4,4FPI 15.63 12240 134
ESL1489-404B U/C,EE df,Low T,BFan400x4,4FPI 17.96 12093 145
ESL1624-404B U/C,EE df,Low T,BFan400x4,4FPI 19.59 11948 156
ESL1945-405B U/C,EE df,Low T,BFan400x5,4FPI 23.46 15300 177
ESL2177-405B U/C,EE df,Low T,BFan400x5,4FPI 26.26 15116 191
EDEN FLT series Unit cooler description กิโลวัตต์ความเย็น (-18 C / SC3 7KTD) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
FLT0700 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx1,4PFI 8.44 7401 97
FLT0860 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx1,4PFI 10.37 7277 104
FLT0980 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx1,4PFI 11.82 7069 110
FLT1120 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx2,4PFI 13.51 14096 142
FLT1450 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx2,4PFI 17.49 13701 152
FLT1720 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx2,4PFI 20.75 13414 162
FLT1860 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx3,4PFI 22.44 21143 195
FLT2120 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx3,4PFI 25.57 20553 210
FLT2540 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx3,4PFI 30.64 19958 224
FLT2860 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx4,4PFI 34.5 27123 268
FLT3220 U/C,EL DEFROST, FAN500Hx4,4PFI 38.85 26653 288
EDEN FLX-SG series Unit cooler fin description กิโลวัตต์ความเย็น (-24 C / SC4 7KTD) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
FLX1380SG U/C, ED FAN630x1,FIN6.35,12.7 MM 16.65 10055 122
FLX1600SG U/C, ED FAN630x1,FIN6.35,12.7 MM 19.3 9483 133
FLX2800SG U/C, ED FAN630x2,FIN6.35,12.7 MM 33.78 20416 210
FLX3200SG U/C, ED FAN630x2,FIN6.35,12.7 MM 38.61 19920 231
FLX4050SG U/C, ED FAN630x3,FIN6.35,12.7 MM 48.86 30738 282
FLX4700SG U/C, ED FAN630x3,FIN6.35,12.7 MM 56.7 30070 309

ดาวน์โหลดแคตตาล็อคที่นี่ EDEN Unit Cooler