อัลฟ่าลาวาล OPTIGO CS

คอยล์เย็น อัลฟ่า ลาวาลยูนิตคูลเลอร์ optigo cs

อัลฟ่า ลาวาลยูนิตคูลเลอร์ OPTIGO CS ซีรี่ย์ เป็นคอยล์เย็นคุณภาพแบบบาง ได้รับมาตราฐานยูโรเวนท์ (Eurovent certified product) สำหรับงานระบบควบคุมความเย็น (ทั้งแช่เย็นแช่แข็ง) ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่ต้องการเครื่องแขวนมีความหนาน้อยๆ อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ OPTIGO CS ซีรี่ย์ มีหลากหลายรูปแบบทั้งคอยน้ำยา คอยน้ำเกลือ (Brine) และ คอยที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2) อัลฟ่าลาวาลยูนิทคูลเลอร์ CS ซีรี่ย์มีหลายลักษณะเพื่อท่านเลือกใช้งาน ทั้งระยะห่างฟินน์ 4, 7 มม ใช้พัดลมแบบเป่าผ่าน มีทั้งละลายน้ำแข็งด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้าหรือ แกสร้อน ใช้พัดลม EC (ประหยัดพลังงาน) มีผลิตภัณฑ์ จนถึง 7.8 กิโลวัตต์ความเย็น ช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ +10 ซ ถึง - 30 ซ อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ OPTIGO CS ซีรี่ย์ ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าน ด้านข้างมีประตูเปิด ปิด และสามารถเปลี่ยนฮีทเตอร์ได้สะดวก เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ

OPTIGO CS โมเดล ขนาด x จำนวนพัดลม ขนาดความเย็น วัตต์ @ SC1 ขนาดความเย็น วัตต์ @ SC2 อัตราลม ลบ ม/ชม
201B 4 200 mm x 1 1350 940 513
202 B 4 200 mm x 2 2600 1770 1025
203 B 4 200 mm x 3 4160 2810 1538
301 B 4 300 mm x 1 2180 1460 762
301 C 4 300 mm x 1 2600 1770 667
302 B 4 300 mm x 2 4060 2810 1525
302 C 4 300 mm x 2 5100 3540 1334
303 B 4 300 mm x3 6340 4370 2287
303 C 4 300 mm x 3 7280 4990 2000
304 B 4 300 mm x 4 8110 5620 3050
304 C 4 300 mm x 4 9980 6860 2669
305 B 4 300 mm x 5 10500 7280 3800
305 C 4 300 mm x 5 11750 8110 3337
201 B 7 200 mm x 1 940 620 557
202 B 7 200 mm x 2 1980 1350 1100
203 B 7 200 mm x 3 3020 2080 1671
301 B 7 300 mm x 1 1560 1040 848
301 C 7 300 mm x 1 1980 1350 760
302 B 7 300 mm x 2 3020 2080 1696
302 C 7 300 mm x2 4060 2810 1500
303 B 7 300 mm x 3 4680 3220 2544
303 C 7 300 mm x 3 5930 4060 2250
304 B 7 300 mm x 4 6140 4160 3392
304 C 7 300 mm x 4 8010 5510 3000
305 B 7 300 mm x 5 7380 4990 4240
305 C 7 300 mm x 5 9570 6550 3800