อัลฟ่าลาวาล OPTIGO CC

อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ OPTIGO CC ซีรี่ย์ เป็นคอยเย็นคุณภาพ ได้รับมาตราฐานยูโรเวนท์ (Eurovent certified product) สำหรับงานระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น (ทั้งแช่เย็น แช่แข็ง)  ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์ มีหลากหลายรูปแบบทั้งคอยน้ำยา คอยน้ำเกลือ (Brine) และคอยที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2) อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์มีหลายลักษณะเพื่อท่านเลือกใช้งาน ทั้งระยะห่างฟินน์ 4, 7, 10 มม ใช้พัดลมแบบเป่าผ่าน หรือดูดผ่าน มีทั้งละลายน้ำแข็งด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือแกสร้อน ใช้พัดลม AC หรือ EC (ประหยัดพลังงาน) มีผลิตภัณฑ์ระหว่างขนาด 1 ถึง 55 กิโลวัตต์ความเย็น ช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ +10 ซ ถึง - 30 ซ อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์ ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าย ด้านข้างมีประตูเปิด ปิด และสามารถเปลี่ยนฮีทเตอร์ได้สะดวก เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ

OPTIGO CC โมเดลขนาด มม x จำนวนพัดลม/ ระยะห่างฟินขนาด กิโลวัตต์ที่ SC2 ประมาณขนาดกิโลวัตต์ที่ SC3 ประมาณอัตราลม ลบ ม/ชม
CCEH251.1A250 mm x 1 / 7 MM1.61.21288
CCEH251.1B250 mm x 1 / 7 MM2.11.61248
CCEH251.1C250 mm x 1 / 7 MM2.52.01210
CCEH252.1A250 mm x 2 / 7 MM3.12.42559
CCEH252.1B250 mm x 2 / 7 MM4.03.22472
CCEH252.1C250 mm x 2 / 7 MM4.83.82391
CCEH253.1A250 mm x 3 / 7 MM4.53.53829
CCEH253.1B250 mm x 3 / 7 MM6.14.93695
CCEH253.1C250 mm x 3 / 7 MM7.15.63571
CCEH254.1A250 mm x 4 / 7 MM6.14.95098
CCEH254.1B250 mm x 4 / 7 MM8.06.34918
CCEH351.1A350 mm x 1 / 7 MM3.12.42752
CCEH351.1B350 mm x 1 / 7 MM4.03.22618
CCEH351.1C350 mm x 1 / 7 MM4.73.82495
CCEH352.1A350 mm x 2 / 7 MM6.04.75447
CCEH352.1B350 mm x 2 / 7 MM7.75.95158
CCEH352.1C350 mm x 2 / 7 MM9.27.34895
CCEH353.1A350 mm x 3 / 7 MM8.87.08140
CCEH353.1B350 mm x 3 / 7 MM11.79.27695
CCEH353.1C350 mm x 3 / 7 MM13.510.57292
CCEH354.1A350 mm x 4 / 7 MM11.89.210830
CCEH354.1B350 mm x 4 / 7 MM15.211.710230
CCEH401A400 mm x 1 / 7 MM4.13.23836
CCEH401B400 mm x 1 / 7 MM5.34.13609
CCEH401C400 mm x 1 / 7 MM6.35.03408
CCEH402A400 mm x 2 / 7 MM8.16.37630
CCEH402B400 mm x 2 / 7 MM10.17.67164
CCEH402C400 mm x 2 / 7 MM12.59.96749
CCEH403A400 mm x 3 / 7 MM12.29 511420
CCEH403B400 mm x 3 / 7 MM15.812.310720
CCEH403C400 mm x 3 / 7 MM17.913.710090
CCEH404A400 mm x 4 / 7 MM16.112.515220
CCEH404B400 mm x 4 / 7 MM20.115.114270
CCEH404C400 mm x 4 / 7 MM23.818.213430
CCEH501.1 A500 mm x 1 / 7 MM6.95.37676
CCEH501.1 B500 mm x 1 / 7 MM9.37.27414
CCEH501.1 C500 mm x 1 / 7 MM11.38.87173
CCEH502.1 A500 mm x 2 / 7 MM13.610.515320
CCEH502.1 B500 mm x 2 / 7 MM18.514.414780
CCEH502.1 C500 mm x 2 / 7 MM22.417.314290
CCEH503.1 B500 mm x 3 / 7 MM27.220.522150
CCEH503.1 C500 mm x 3 / 7 MM31.223.021400
CCEH504.1 B500 mm x 4 / 7 MM33.824.529510
CCEH504.1 C500 mm x 4 / 7 MM44.734.428510
CCEH501.1A 10500 mm x1 / 10 MM5.54.37798
CCEH501.1B 10500 mm x1 / 10 MM7.65.97585
CCEH501.1C 10500 mm x1 / 10 MM9.57.47386
CCEH502.1A 10500 mm x2 / 10 MM11.08.515570
CCEH502.1B 10500 mm x2 / 10 MM15.211.815130
CCEH502.1C 10500 mm x2 / 10 MM18.914.714720
CCEH503.1B 10500 mm x 3 / 10 MM22.717.422670
CCEH503.1C 10500 mm x 3 / 10 MM27.120.322060
CCEH504.1B 10500 mm x 4 / 10 MM28.921.430220
CCEH504.1C 10500 mm x 4 / 10 MM37.729.329390