อัลฟ่าลาวาล ARCTIGO IS

อัลฟ่า ลาวาลยูนิตคูลเลอร์ ARCTIGO IS ซีรี่ย์ เป็นคอยเย็นคุณภาพ ได้รับมาตราฐานยูโรเวนท์ (Eurovent certified product) สำหรับงานระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น (ทั้งแช่เย็น แช่แข็ง) ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ IS ซีรี่ย์ มีหลากหลายรูปแบบทั้งคอยน้ำยา คอยน้ำเกลือ (Brine) และคอยที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2) อัลฟ่า ลาวาลยูนิทคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์มีหลายลักษณะเพื่อท่านเลือกใช้งาน ทั้งระยะห่างฟินน์ 7, 10 มม ใช้พัดลมแบบเป่าผ่าน หรือดูดผ่าน มีทั้งละลายน้ำแข็งด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือ แกสร้อน ใช้พัดลม AC หรือ EC (ประหยัดพลังงาน) มีผลิตภัณฑ์ จนถึง 250 กิโลวัตต์ความเย็น ช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ +10 ซ ถึง - 40 อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ ARCTIGO IS ซีรี่ย์ ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าน ด้านข้างมีประตูเปิด ปิด และสามารถเปลี่ยนฮีทเตอร์ได้สะดวก เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ

ARCTIGO IS โมเดลขนาด มม x จำนวนพัดลมขนาดความเย็น กิโลวัตต์ที่ SC3ขนาดความเย็น กิโลวัตต์ที่ SC4อัตราลม (ลบ ม/วินาที)
ISD32 -110CU ·EH33710 mm x 229.8423.995.825
ISD33 - 18CU • EH33710 mm x 337.0730.28.008
ISD34 - 110CU ·EH33710 mm x 461.2149.6811.65
ISD61 - 16CU - EH331000 mm x 13024.428.527
ISD62 -16CU - EH331000 mm x 261.2949.7717.1
ISD43 - 110CU ·EH33800 mm x 374.2760.413.82
ISD63 - 16CU ·EH331000 mm x 388.4970.7225.65
ISD73 - 110CU ·EH331000 mm x 3121.898.9723.12