อัลฟ่าลาวาล OPTIGO CC

อัลฟ่าลาวาล OPTOGO CC

อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ OPTIGO CC ซีรี่ย์ เป็น คอยล์เย็น คุณภาพ ได้รับมาตราฐานยูโรเวนท์ (Eurovent certified product) สำหรับงานระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น (ทั้งแช่เย็น แช่แข็ง)  ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์ มีหลากหลายรูปแบบทั้งคอยล์น้ำยา คอยล์น้ำเกลือ (Brine) และคอยล์ที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2) อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์มีหลายลักษณะเพื่อท่านเลือกใช้งาน ทั้งระยะห่างฟินน์ 4, 7, 10 มม ใช้พัดลมแบบเป่าผ่าน หรือดูดผ่าน มีทั้งละลายน้ำแข็งด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า หรือแกสร้อน ใช้พัดลม AC หรือ EC (ประหยัดพลังงาน) มีผลิตภัณฑ์ระหว่างขนาด 1 ถึง 55 กิโลวัตต์ความเย็น ช่วงอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ +10 ซ ถึง - 30 ซ อัลฟ่า ลาวาลยูนิคคูลเลอร์ CC ซีรี่ย์ ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าย ด้านข้างมีประตูเปิด ปิด และสามารถเปลี่ยนฮีทเตอร์ได้สะดวก เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ

OPTIGO CC โมเดล ขนาด มม x จำนวนพัดลม/ ระยะห่างฟิน ขนาด กิโลวัตต์ที่ SC2 ประมาณ ขนาดกิโลวัตต์ที่ SC3 ประมาณ อัตราลม ลบ ม/ชม
CCEH251.1A 250 mm x 1 / 7 MM 1.6 1.2 1288
CCEH251.1B 250 mm x 1 / 7 MM 2.1 1.6 1248
CCEH251.1C 250 mm x 1 / 7 MM 2.5 2.0 1210
CCEH252.1A 250 mm x 2 / 7 MM 3.1 2.4 2559
CCEH252.1B 250 mm x 2 / 7 MM 4.0 3.2 2472
CCEH252.1C 250 mm x 2 / 7 MM 4.8 3.8 2391
CCEH253.1A 250 mm x 3 / 7 MM 4.5 3.5 3829
CCEH253.1B 250 mm x 3 / 7 MM 6.1 4.9 3695
CCEH253.1C 250 mm x 3 / 7 MM 7.1 5.6 3571
CCEH254.1A 250 mm x 4 / 7 MM 6.1 4.9 5098
CCEH254.1B 250 mm x 4 / 7 MM 8.0 6.3 4918
CCEH351.1A 350 mm x 1 / 7 MM 3.1 2.4 2752
CCEH351.1B 350 mm x 1 / 7 MM 4.0 3.2 2618
CCEH351.1C 350 mm x 1 / 7 MM 4.7 3.8 2495
CCEH352.1A 350 mm x 2 / 7 MM 6.0 4.7 5447
CCEH352.1B 350 mm x 2 / 7 MM 7.7 5.9 5158
CCEH352.1C 350 mm x 2 / 7 MM 9.2 7.3 4895
CCEH353.1A 350 mm x 3 / 7 MM 8.8 7.0 8140
CCEH353.1B 350 mm x 3 / 7 MM 11.7 9.2 7695
CCEH353.1C 350 mm x 3 / 7 MM 13.5 10.5 7292
CCEH354.1A 350 mm x 4 / 7 MM 11.8 9.2 10830
CCEH354.1B 350 mm x 4 / 7 MM 15.2 11.7 10230
CCEH401A 400 mm x 1 / 7 MM 4.1 3.2 3836
CCEH401B 400 mm x 1 / 7 MM 5.3 4.1 3609
CCEH401C 400 mm x 1 / 7 MM 6.3 5.0 3408
CCEH402A 400 mm x 2 / 7 MM 8.1 6.3 7630
CCEH402B 400 mm x 2 / 7 MM 10.1 7.6 7164
CCEH402C 400 mm x 2 / 7 MM 12.5 9.9 6749
CCEH403A 400 mm x 3 / 7 MM 12.2 9 5 11420
CCEH403B 400 mm x 3 / 7 MM 15.8 12.3 10720
CCEH403C 400 mm x 3 / 7 MM 17.9 13.7 10090
CCEH404A 400 mm x 4 / 7 MM 16.1 12.5 15220
CCEH404B 400 mm x 4 / 7 MM 20.1 15.1 14270
CCEH404C 400 mm x 4 / 7 MM 23.8 18.2 13430
CCEH501.1 A 500 mm x 1 / 7 MM 6.9 5.3 7676
CCEH501.1 B 500 mm x 1 / 7 MM 9.3 7.2 7414
CCEH501.1 C 500 mm x 1 / 7 MM 11.3 8.8 7173
CCEH502.1 A 500 mm x 2 / 7 MM 13.6 10.5 15320
CCEH502.1 B 500 mm x 2 / 7 MM 18.5 14.4 14780
CCEH502.1 C 500 mm x 2 / 7 MM 22.4 17.3 14290
CCEH503.1 B 500 mm x 3 / 7 MM 27.2 20.5 22150
CCEH503.1 C 500 mm x 3 / 7 MM 31.2 23.0 21400
CCEH504.1 B 500 mm x 4 / 7 MM 33.8 24.5 29510
CCEH504.1 C 500 mm x 4 / 7 MM 44.7 34.4 28510
CCEH501.1A 10 500 mm x1 / 10 MM 5.5 4.3 7798
CCEH501.1B 10 500 mm x1 / 10 MM 7.6 5.9 7585
CCEH501.1C 10 500 mm x1 / 10 MM 9.5 7.4 7386
CCEH502.1A 10 500 mm x2 / 10 MM 11.0 8.5 15570
CCEH502.1B 10 500 mm x2 / 10 MM 15.2 11.8 15130
CCEH502.1C 10 500 mm x2 / 10 MM 18.9 14.7 14720
CCEH503.1B 10 500 mm x 3 / 10 MM 22.7 17.4 22670
CCEH503.1C 10 500 mm x 3 / 10 MM 27.1 20.3 22060
CCEH504.1B 10 500 mm x 4 / 10 MM 28.9 21.4 30220
CCEH504.1C 10 500 mm x 4 / 10 MM 37.7 29.3 29390