คอยล์เย็น Muller

muller

คอยล์เย็น Muller

มูลเลอร์ ยูนิทคูลเลอร์จากออสเตรเลีย ได้เข้ามาเป็นสินค้าของกลุ่มเบเจอร์ เรฟ ตั้งแต่ต้นปี 2018 เป็นต้นมา. มูลเลอร์มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่เพื่องานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ มีทั้งแบบ อุณหภูมิแช่เย็น แช่แข็ง และ แช่แข็งเย็นพิเศษ โดยสินค้า Medium temp ใช้พัดลมแบรนด์ Interlink fan / และสินค้ารุ่น low temp ใช้พัดลม EBM
รุ่น 9000 series : เป็นยูนิทคูลเลอร์ราคาดี ตัวถังทำจากเหล็กเคลือบสังกะสี, ผนังด้านข้างเปิดได้ทั้งสองข้างสำหรับ การต่อท่อน้ำยาและสายไฟ, และยังง่ายต่อการติดตั้งถาดน้ำทิ้ง คอยล์เย็นเป็นแบบมีเกลียวด้านในเรียงแบบเหลือมกัน, ฟินน์แบบโค้งเป็นคลื่น ด้วยการออกแบบคอยล์ให้น้ำแข็งก่อตัวได้ช้า และ นอซเซิลกระจายน้ำยาได้ดีด้วยดีไซน์พิเศษ
รุ่น MH seires : เป็นยูนิทคูลเลอร์รุ่นกลาง ขนาด 10-70 กิโลวัตต์ (พัดลม Ziehl-Abegg) คอยล์เย็นเป็นแบบมีเกลียวด้านในเรียงแบบเหลื่อมกัน และนอซเซิลกระจายน้ำยาดีไซน์พิเศษ เช่นกัน ผลิตภัณฑ์มูลเลอร์มีระยะการผลิตรวดเร็ว ทั้งสองรุ่นมี โปรแกรมเลือกเครื่อง กรุณาติดต่อทีมขายวิศวกรรมของเรา เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงความต้องการของท่าน

9000 series Medium temp รายละเอียด ยูนิทคูลเลอร์ กิโลวัตต์ความเย็น(0 C / SC2) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
MMT021H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx1,6FPI,EE BOX 2.11 1296 10.3
MMT026H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx1,6FPI,EE BOX 2.62 1224 11.5
MMT035H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx2,6FPI,EE BOX 3.52 2736 15.1
MMT035H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx2,6FPI,EE BOX 4.44 2592 16.9
MMT044H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx2,6FPI,EE BOX 4.44 2592 16.9
MMT049H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx2,6FPI,EE BOX 4.93 2448 18.7
MMT066H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx3,6FPI,EE BOX 6.59 3888 23.0
MMT105H-NEC UC, EL DEF,INT F300Hx4,6FPI,EE BOX 10.51 4896 32.4
MMT030H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx1,6FPI,EE BOX 3.03 2520 14.7
MMT039H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx1,6FPI,EE BOX 3.85 2448 16.3
MMT059H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx2,6FPI,EE BOX 5.88 5040 25.3
MMT082H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx2,6FPI,EE BOX 8.16 5040 26.3
MMT093H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx2,6FPI,EE BOX 9.27 4950 30.4
MMT098H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx2,6FPI,EE BOX 9.8 4752 33.8
MMT122H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx3,6FPI,EE BOX 12.15 7776 37.7
MMT139H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx3,6FPI,EE BOX 13.85 7416 42.6
MMT158H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx3,6FPI,EE BOX 15.81 7092 47.6
MMT172H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx4,6FPI,EE BOX 17.24 10368 49.5
MMT183H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx4,6FPI,EE BOX 18.29 9900 58.3
MMT201H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx4,6FPI,EE BOX 20.12 9468 63.7
MMT216H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx5,6FPI,EE BOX 21.56 12960 60.5
MMT235H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx5,6FPI,EE BOX 23.52 12384 69.6
MMT259H-NEC UC, EL DEF,INT F350Hx5,6FPI,EE BOX 25.87 11808 77.5
9000 series Medium temp รายละเอียด ยูนิทคูลเลอร์ กิโลวัตต์ความเย็น(0 C / SC3) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
MLT012-1EC UC, EL DEF,INT F300Hx1,4FPI,EE BOX 1.17 1296 10.8
MLT022-1EC UC, EL DEF,INT F300Hx2,4FPI,EE BOX 2.19 2592 17.5
MLT027-1EC UC, EL DEF,INT F300Hx2,4FPI,EE BOX 2.74 2488 19.5
MLT033-1EC UC, EL DEF,INT F300Hx3,4FPI,EE BOX 3.29 3888 24.4
MLT038-1EC UC, EL DEF,INT F300Hx3,4FPI,EE BOX 3.79 3672 26.5
MLT057-1EC UC, EL DEF,INT F300Hx4,4FPI,EE BOX 5.67 4896 34.6
MLT016-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx1,4FPI,EE BOX 1.61 2520 15.2
MLT019-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx1,4FPI,EE BOX 1.87 2520 15.5
MLT041-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx2,4FPI,EE BOX 4.11 5040 27
MLT045-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx2,4FPI,EE BOX 4.52 5040 27.8
MLT049-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx2,4FPI,EE BOX 4.89 4950 31.2
MLT051-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx2,4FPI,EE BOX 5.12 4950 31.3
MLT061-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx3,4FPI,EE BOX 6.08 7776 38.1
MLT068-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx3,4FPI,EE BOX 6.81 7776 38.9
MLT081-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx3,4FPI,EE BOX 8.14 7416 45.2
MLT091-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx4,4FPI,EE BOX 9.14 9900 58.9
MLT103-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx4,4FPI,EE BOX 10.33 9900 63
MLT115-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx5,4FPI,EE BOX 11.52 12960 69.6
MLT124-1EC UC, EL DEF,INT F350Hx5,4FPI,EE BOX 12.43 12384 77.8
MHD series Medium temp รายละเอียด ยูนิทคูลเลอร์ กิโลวัตต์ความเย็น(0 C / SC2) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
MHD060-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx1,6FPI,EE BOX 10.07 7056 70
MHD083-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx1,6FPI,EE BOX 13.93 6912 80
MHD115-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,6FPI,EE BOX 18.46 14256 120
MHD130-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,6FPI,EE BOX 21.83 14112 130
MHD173-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,6FPI,EE BOX 29.11 13824 155
MHD210-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx3,6FPI,EE BOX 35.62 20952 205
MHD255-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx3,6FPI,EE BOX 42.88 20772 225
MHD290-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx4,6FPI,EE BOX 49.55 27972 265
MHD340-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx4,6FPI,EE BOX 58.21 27684 285
MHD470-H UC, EL DEF,ZIEHL500Hx5,6FPI,EE BOX 72.86 34596 345
MHD series Low temp รายละเอียด ยูนิทคูลเลอร์ กิโลวัตต์ความเย็น(0 C / SC3) ลม (ลบ ม/ชม) น้ำหนัก (กก.)
MHDE051 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx1,4FPI,EE BOX 6.38 7056 75
MHDE071 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx1,4FPI,EE BOX 9.17 6912 65
MHDE081 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,4FPI,EE BOX 9.4 14256 125
MHDE101 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,4FPI,EE BOX 12.41 14112 135
MHDE131 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,4FPI,EE BOX 16.02 13968 150
MHDE151 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx2,4FPI,EE BOX 18.34 13824 160
MHDE181 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx3,4FPI,EE BOX 22.52 20952 205
MHDE221 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx3,4FPI,EE BOX 26.81 20772 230
MHDE251 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx4,4FPI,EE BOX 30.4 27996 270
MHDE281 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx4,4FPI,EE BOX 30.4 27684 290
MHDE341 UC, EL DEF,ZIEHL500Hx5,4FPI,EE BOX 40.4 34596 350

ดาวน์โหลดแคตตาล็อคที่นี่ Muller Unit Cooler