ปั๊มน้ำทิ้ง ซาวร์แมน

ปั๊มน้ำทิ้งซาวร์แมน (Sauermann) สินค้ามาตราฐานสำหรับระบายน้ำทิ้งในงานปรับอากาศ ใช้กันมานาน เป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศ ใช้งานง่าย ติดตั้งรวดเร็ว

ปั๊มน้ำทิ้ง ซาวร์แมน อัตราไหลสูงสุด เฮดกำลังส่งสูงสุด ความดันสูงสุด ระดับเสียง
SI-30 5.0 แกลลอนต่อ ชม (19 ลิตร/ชม) 33 ฟุต (10 เมตร) 46 ฟุต (14 เมตร) 20 เดซิเบล
SI-82 500 ลิตร/ชม 5 เมตร 5.4 เมตร 45 เดซิเบล