ปั๊มน้ำทิ้ง ซาวร์แมน

ปั๊มน้ำทิ้งซาวร์แมน (Sauermann) สินค้ามาตราฐานสำหรับระบายน้ำทิ้งในงานปรับอากาศ ใช้กันมานาน เป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศ ใช้งานง่าย ติดตั้งรวดเร็ว

ปั๊มน้ำทิ้ง ซาวร์แมน อัตราไหลสูงสุดเฮดกำลังส่งสูงสุดความดันสูงสุดระดับเสียง
SI-305.0 แกลลอนต่อ ชม (19 ลิตร/ชม)33 ฟุต (10 เมตร)46 ฟุต (14 เมตร)20 เดซิเบล
SI-82500 ลิตร/ชม5 เมตร5.4 เมตร45 เดซิเบล