ปั้มน้ำทิ้ง วิปคูล

ปั้มน้ำทิ้งวิปคูล (Wipcool) สินค้ามาตราฐานสำหรับระบายน้ำทิ้งในงานปรับอากาศ มีให้เลือกใช้ในหลาย ๆ ลักษณะงาน มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงระบายน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ ระบายน้ำทิ้งตู้แช่ ตู้ซุปเปอร์มาร์เก็ตแช่เย็น รูปลักษณ์สวยงาม ติดตั้งง่าย โดยทางเบเจอร์เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศไทย

ปั้มน้ำทิ้ง วิปคูล อัตราไหลสูงสุด เฮดกำลังส่งสูงสุด ขนาดแท้งค์ ระดับเสียง
PC-24A 24 ลิตร/ชม 10 เมตร 200 มล 19 เดซิเบล
PC-40A 40 ลิตร/ชม 10 เมตร 200 มล 21 เดซิเบล
PC-50A 50 ลิตร/ชม 12 เมตร 200 มล 25 เดซิเบล
PC-12B 18 ลิตร/ชม (Mini pump) 10 เมตร 35 มล 19 เดซิเบล
PC-36B 36 ลิตร/ชม (Mini pump) 10 เมตร 35 มล 21 เดซิเบล
PC-24B 24 ลิตร/ชม (Mini pump) 10 เมตร 55 มล 19 เดซิเบล
PC-40B 40 ลิตร/ชม (Mini pump) 10 เมตร 55 มล 21 เดซิเบล
PC-12C 18 ลิตร/ชม (Corner pump) 10 เมตร 55 มล 19 เดซิเบล
PC-36C 36 ลิตร/ชม (Corner pump) 10 เมตร 55 มล 21 เดซิเบล
PC-24DC 24 ลิตร/ชม (DC pump) 10 เมตร 55 มล 19 เดซิเบล
PC-40DC 40 ลิตร/ชม (DC pump) 10 เมตร 55 มล 21 เดซิเบล
PC-80A 80 ลิตร/ชม (Tank pump) 2 เมตร 500 มล 23 เดซิเบล
PC-125A 125 ลิตร/ชม (Tank pump) 4 เมตร 1.8 ลิตร 48 เดซิเบล
PC-250A 250 ลิตร/ชม (Tank pump) 4.2 เมตร 1.0 ลิตร 26 เดซิเบล
PC-320A 320 ลิตร/ชม (Tank pump) 6 เมตร 1.8 ลิตร 28 เดซิเบล
PC-760A 760 ลิตร/ชม (Tank pump) 8 เมตร 4.0 ลิตร 38 เดซิเบล
PC-760H 760 ลิตร/ชม (How water p) 8 เมตร 4.0 ลิตร 38 เดซิเบล
PC-120A 120 ลิตร/ชม (supermarket p) 30 เมตร 3.0 ลิตร (ถังสแตนเลส) 40-62 เดซิเบล
PC-240A 240 ลิตร/ชม(supermarket P) 30 เมตร 2.5 ลิตร 62 เดซิเบล
PC-360A 360 ลิตร/ชม (supermarket p) 36 เมตร 11 ลิตร 60 เดซิเบล