คอมเพลสเซอร์ กับ 9 ปัญหาที่พบบ่อยของอาการเสีย ของแอร์

คอมเพลสเซอร์ เป็นอะไรที่ช่างจำต้องตรวจสอบก่อนเป็นอันดับ แรกๆ เมื่อแอร์ทำงานไม่ถูกต้อง แอร์ไม่เย็น วันนี้เรามาดู 9 ปัญหาที่พบบ่อยของอาการเสีียงของแอร์ และ คอมเพลสเซอร์ กันนะครับ

อะไหล่ แอร์ คอมเพลสเซอร์

1. คอมเพลสเซอร์ทำงานแต่โอเวอร์โหลดตัด

สาเหตุ
– กระแสไฟที่เข้ามีโวลท์ต่ำ , เฟสไม่สม่ำเสมอ
– โอเวอร์โหลดเสีย
– รันคาปาซิเตอร์เสีย
– ความดันทางด้านส่งสูงเกินไป
– ทางกลับมีความดันสูงเกินไป
-คอมเพรสเซอร์ ร้อนมาก-น้ำยากลับร้อน

2. เครื่องปรับอากาศไม่ทางาน

สาเหตุ
– ไม่ได้เปิดเครื่อง
– ฟิวส์ขาด หรือไม่ได้ฟิวส์
– ไม่ไดต้่อสายไฟ

3. คอมเพลสเซอร์ไม่ออกตัวและไม่มีเสียง

สาเหตุ
– โอเวอร์โหลดตัด
– คอนโทรลเสีย
– สายไฟไม่ถูกต้อง หรือหลวม

4. คอมเพลสเซอร์ทำงาน มีเสียง

สาเหตุ
– สายไฟไม่ถูกต้อง
– กระแสไฟที่เข้าไม่โวลท์ต่ำ
– สตาร์ทคาปาซิเตอร์เสีย หรือต้องใส่เพิ่ม
– สตาร์ทรีเลย์เสีย หรือต้องใส่เพิ่ม
– ระบบภายในของคอมเพรสเซอร์ขัดข้อง
– คอมเพรสเซอร์มีน้ำยาทำเป็นliquid มากไป

5. คอมเพลสเซอร์มีเสียงดัง

สาเหตุ
–  คอมเพรสเซอร์อาจยึดไม่แน่น
–  ท่อสั่นทำให้เกิดเสียง
–  ใบพัดภายในคอมเพรสเซอร์บิดทำให้เกิดเสียง
– ลูกปืน ภายในคอมเพรสเซอร์หรือบุชมอเตอร์หลวม

6. คอมเพลสเซอร์ เดิน ๆ หยุด ๆ

สาเหตุ
– เทอร์โมสตัทตัด
– ความดันด้านสูงตัด
– ความดันทางต่ำตั ด

7. คอมเพลสเซอร์ เดินตลอดเวลา

สาเหตุ
– น้ำยาน้อย
– คอนแท็คเตอร์ไม่ตัด
– ห้องใหญ่เกินไป หรือฉนวนที่บุห้องไม่ดี
– คอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง
–  คอยล์เย็นสกปรก
–  แผ่นกรองอากาศสกปรก

8. อุณหภูมิสูงเกินไป

สาเหตุ
–  ตั้งอุณหภูมิสูงไว้สูงมาก
–  เอ็กซแพนชั่นนวาล์ว / แคปพิลารี่ทิ้วป์เล็กเกินไป

9. สตาร์ทคาปาซิเตอร์เสียช็อต หรือ ระเบิด

สาเหตุ
– กระแสไฟที่เข้ามีโวลท์สููงเกินไป
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

การแก้ไขซ่อมแซมอย่าลืมใช้เครื่องมือช่างแอร์ และ อะไหล่ แอร์ แท้ที่มีคุณภาพนะครับ