โมเดล AV สำหรับงานแอร์

เทคัมเชคอมเพรสเซอร์ เป็นคอมเพรสเซอร์แบบปิดขนาดเล็ก ที่มากด้วยนวัตกรรม ทนทาน และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เทคัมเชได้ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และ อินเดีย ทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วโลกอีกด้วย เทคัมเช โมเดล AV เป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กมีขนาดตั้งแต่ 2 3/4 ถึง 4 แรงม้าเพื่อการเลือกใช้งานของท่าน

โมเดล AVแรงม้าขนาด บีทียู/ชม ที่ 50Hz
AV5535EG29400
AV5538EC2-3/4 (220 V)32,000
AV5538EG2-3/4 (380 V)32,000
AV5542EC3 (220 V)35,300
AV5542EG3 (380 V)35,300
AV5546EC3-1/2 (220 V)38,600
AV5546EG3-1/2 (380 V)38,600
AV5555E445,830