โมเดล AG สำหรับงานแอร์

เทคัมเชคอมเพรสเซอร์ เป็นคอมเพรสเซอร์แบบปิดขนาดเล็ก ที่มากด้วยนวัตกรรม ทนทาน และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เทคัมเชได้ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และ อินเดีย ทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วโลกอีกด้วย เทคัมเช โมเดล AG เป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กมีขนาดตั้งแต่ 3 1/2 ถึง 6 แรงม้าเพื่อการเลือกใช้งานของท่าน

โมเดล AG สำหรับงานแอร์ แรงม้า ขนาด บีทียู/ชม ที่ 50Hz กินไฟ แอมป์ LRA.
AG5546EG 3-1/2 38,300 7.0 47.0
AG5553EG 4 44,165 7.8 54.0
AG5561EG 4-1/2 50,830 9.5 62.0
AG5568EG 5 56,250 10.6 70.0
AG5573EG 6 60,833 9.9 61.8