อินโวเทคสโครล YM/YSM – โลว์เทมป์

อินโวเทค (YM/YSM R-404a & R-22) เป็นสโครลคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง มีต้นทุนที่ดีแข่งขันได้ เหมาะสำหรับงานระบบห้องแช่เย็น ทั้งในห้องเย็นเก็บอาหารหรือ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต อินโวเทคใช้สโครลเทคโนโลยี่แบบเดียวกัน ใช้การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอม
น้อย มีการจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า  อินโวเทค สโครลคอมเพรสเซอร์ (YM/YSM R-404a & R-22) มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 15 HP

อินโวเทคสโครล YM/YSM - โลว์เทมป์ ไฟฟ้า V/HZ ขนาดแรงม้า ขนาดทำความเย็น วัตต์ กำลัง วัตต์
R404A
YM34E1G-100 380V/50HZ 2 3560 1920
YM43E1G-100 380V/50HZ 2.5 4250 2210
YM49E1G-100 380V/50HZ 3 4840 2500
YM70E1G-100 380V/50HZ 4 6920 3530
YM86E1G-100 380V/50HZ 5 8500 4250
YM102E1G-100 380V/50HZ 6 10100 5050
YM125E1G-100 380V/50HZ 7 12240 6070
YM132E1G-100 380V/50HZ 8 12893 6330
YM158E1G-100 380V/50HZ 9 15842 7765
YM182E1G-100 380V/50HZ 10 17856 8692
YM200E1G-100 380V/50HZ 12 19536 9510
YM210E1G-100 380V/50HZ 13 20544 9950
YSM235E1G-100 380V/50HZ 13 23218 11900
YSM260E1G-100 380V/50HZ 15 25688 13150
R22
YM34A2G-100 220V/50HZ 2 3600 1820
YM43A2G-100 220V/50HZ 3 4300 2130
YM49A2G-100 220V/50HZ 3 4900 2300
YM70A2G-100 220V/50HZ 4 7000 3180
YM34A1G-100 380V/50HZ 2 3600 1800
YM43A1G-100 380V/50HZ 3 4300 2030
YM49A1G-100 380V/50HZ 3 4900 2250
YM70A1G-100 380V/50HZ 4 7000 3120
YM86A1G-100 380V/50HZ 5 8600 3740
YM102A1G-100 380V/50HZ 6 10200 4430
YM125A1G-00 380V/50HZ 7 12500 5430
YM132A1G-100 380V/50HZ 8 13200 5690
YM158A1G-100 380V/50HZ 9 16219 6991
YM182A1G-100 380V/50HZ 10 18200 7745
YM200A1G-100 380V/50HZ 12 20000 8510
YM210A1G-100 380V/50HZ 13 21000 8860
YSM235A1G-100 380V/50HZ 13 23500 10450
YSM260A1G-100 380V/50HZ 15 26000 11560