อินโวเทคสโครล YM/YSM – โลว์เทมป์

อินโวเทค (YM/YSM R-404a & R-22) เป็นสโครลคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง มีต้นทุนที่ดีแข่งขันได้ เหมาะสำหรับงานระบบห้องแช่เย็น ทั้งในห้องเย็นเก็บอาหารหรือ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต อินโวเทคใช้สโครลเทคโนโลยี่แบบเดียวกัน ใช้การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอม
น้อย มีการจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า  อินโวเทค สโครลคอมเพรสเซอร์ (YM/YSM R-404a & R-22) มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 15 HP

อินโวเทคสโครล YM/YSM - โลว์เทมป์ไฟฟ้า V/HZขนาดแรงม้าขนาดทำความเย็น วัตต์กำลัง วัตต์
R404A
YM34E1G-100380V/50HZ235601920
YM43E1G-100380V/50HZ2.542502210
YM49E1G-100380V/50HZ348402500
YM70E1G-100380V/50HZ469203530
YM86E1G-100380V/50HZ585004250
YM102E1G-100380V/50HZ6101005050
YM125E1G-100380V/50HZ7122406070
YM132E1G-100380V/50HZ8128936330
YM158E1G-100380V/50HZ9158427765
YM182E1G-100380V/50HZ10178568692
YM200E1G-100380V/50HZ12195369510
YM210E1G-100380V/50HZ13205449950
YSM235E1G-100380V/50HZ132321811900
YSM260E1G-100380V/50HZ152568813150
R22
YM34A2G-100220V/50HZ236001820
YM43A2G-100220V/50HZ343002130
YM49A2G-100220V/50HZ349002300
YM70A2G-100220V/50HZ470003180
YM34A1G-100380V/50HZ236001800
YM43A1G-100380V/50HZ343002030
YM49A1G-100380V/50HZ349002250
YM70A1G-100380V/50HZ470003120
YM86A1G-100380V/50HZ586003740
YM102A1G-100380V/50HZ6102004430
YM125A1G-00380V/50HZ7125005430
YM132A1G-100380V/50HZ8132005690
YM158A1G-100380V/50HZ9162196991
YM182A1G-100380V/50HZ10182007745
YM200A1G-100380V/50HZ12200008510
YM210A1G-100380V/50HZ13210008860
YSM235A1G-100380V/50HZ132350010450
YSM260A1G-100380V/50HZ152600011560