อินโวเทคสโครล YH R22

อินโวเทค (YH R-22) เป็นสโครลคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง มีต้นทุนที่ดีแข่งขันได้ เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน รูฟทอป ระบบหล่อเย็น หรือ ระบบแอร์พรีซิชั่น อินโวเทคใช้สโครลเทคโนโลยี่แบบเดียวกัน ใช้การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย ให้การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า อินโวเทค สโครลคอมเพรสเซอร์ (YH R-22) มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 15 HP

อินโวเทค YH R22 ไฟฟ้า V/HZ ขนาดแรงม้า ขนาดทำความเย็น วัตต์ กำลัง วัตต์
R22
YH69A2-100 220V/50HZ 2 6800 2180
YH89A2-100 220V/50HZ 3 8900 2799
YH104A2-100 220V/50HZ 4 10600 3230
YH119A2-100 220V/50HZ 4 11900 3625
YH128A2-100 220V/50HZ 4 12800 3830
YH69A1-100 380V/50HZ 2 6800 2140
YH89A1-100 380V/50HZ 3 8900 2650
YH104A1-100 380V/50HZ 4 10600 3160
YH119A1-100 380V/50HZ 4 11900 3520
YH128A1-100 380V/50HZ 4 12800 3710
YH133A1-100 380V/50HZ 5 13300 3860
YH140A1-100 380V/50HZ 5 14000 4090
YH150A1-100 380V/50HZ 5 15000 4370
YH175A1-100 380V/50HZ 6 17200 4980
YH200A1-100 380V/50HZ 7 20000 5880
YH230A1-100 380V/50HZ 8 23100 6700
YH266A1-100 380V/50HZ 9 26600 7700
YH307A1-100 380V/50HZ 10 30700 8820
YH355A1-100 380V/50HZ 12 35500 10140
YSH400A1G-100 380V/50HZ 13 40600 11941
YSH450A1G-100 380V/50HZ 15 45800 13470