อินโวเทค สโครล YF/YSF – โลว์เทมป์

อินโวเทค (YF/YSF R-404a & R-22) เป็นสโครลคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง มีต้นทุนที่ดีแข่งขันได้ เหมาะสำหรับงานระบบห้องแช่แข็ง ทั้งในห้องแช่แข็งเก็บอาหารหรือ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต อินโวเทคใช้สโครลเทคโนโลยี่แบบเดียวกัน ใช้การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอม
น้อย มีการจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า อินโวเทค สโครลคอมเพรสเซอร์ (YF/YSF R-404a & R-22) มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 6.0 HP

อินโวเทค สโครล YF/YSF - โลว์เทมป์ไฟฟ้า V/HZขนาดแรงม้าขนาดทำความเย็น วัตต์กำลัง วัตต์
R404A - With Liquid Injection
YF13E1G-Q100380V/50HZ215401280.00
YF17E1G-Q100380V/50HZ2.519701620.00
YF20E1G-Q100380V/50HZ323301880.00
YF29E1G-Q100380V/50HZ4.035102600.00
YF35E1G-Q100380V/50HZ541102980.00
YF41E1G-Q100380V/50HZ6.049603470.00
R404A - With EVI
YF13E1G-V100380V/50HZ221601650.00
YF17E1G-V100380V/50HZ2.524601850.00
YF20E1G-V100380V/50HZ329102160.00
YF29E1G-V100380V/50HZ4.044203060.00
YF35E1G-V100380V/50HZ552603480.00
YF41E1G-V100380V/50HZ667004240
R22 - With Liquid Injection
YF13A2G-Q100220V/50HZ213001170.00
YF17A2G-Q100220V/50HZ2.516601500.00
YF20A2G-Q100220V/50HZ319501750.00
YF29A2G-Q100220V/50HZ4.029502410.00
YF13A1G-Q100380V/50HZ213001160.00
YF17A1G-Q100380V/50HZ2.516601470.00
YF20A1G-Q100380V/50HZ319501710.00
YF29A1G-Q100380V/50HZ4.029502360.00
YF35A1G-Q100380V/50HZ535002710.00
YF41A1G-Q100380V/50HZ641003150
R22 - With EVI
YF13A2G-V100220V/50HZ218601590.00
YF17A2G-V100220V/50HZ2.520801720.00
YF20A2G-V100220V/50HZ324402000.00
YF29A2G-V100220V/50HZ4.037202840.00
YF13A1G-V100380V/50HZ218601550.00
YF17A1G-V100380V/50HZ2.520801690.00
YF20A1G-V100380V/50HZ324401960.00
YF29A1G-V100380V/50HZ4.037202780.00
YF35A1G-V100380V/50HZ544803280.00
YF41A1G-V100380V/50HZ654003750