อินโวเทค สโครล YF/YSF – โลว์เทมป์

อินโวเทค (YF/YSF R-404a & R-22) เป็นสโครลคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง มีต้นทุนที่ดีแข่งขันได้ เหมาะสำหรับงานระบบห้องแช่แข็ง ทั้งในห้องแช่แข็งเก็บอาหารหรือ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต อินโวเทคใช้สโครลเทคโนโลยี่แบบเดียวกัน ใช้การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอม
น้อย มีการจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า อินโวเทค สโครลคอมเพรสเซอร์ (YF/YSF R-404a & R-22) มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 6.0 HP

อินโวเทค สโครล YF/YSF - โลว์เทมป์ ไฟฟ้า V/HZ ขนาดแรงม้า ขนาดทำความเย็น วัตต์ กำลัง วัตต์
R404A - With Liquid Injection
YF13E1G-Q100 380V/50HZ 2 1540 1280.00
YF17E1G-Q100 380V/50HZ 2.5 1970 1620.00
YF20E1G-Q100 380V/50HZ 3 2330 1880.00
YF29E1G-Q100 380V/50HZ 4.0 3510 2600.00
YF35E1G-Q100 380V/50HZ 5 4110 2980.00
YF41E1G-Q100 380V/50HZ 6.0 4960 3470.00
R404A - With EVI
YF13E1G-V100 380V/50HZ 2 2160 1650.00
YF17E1G-V100 380V/50HZ 2.5 2460 1850.00
YF20E1G-V100 380V/50HZ 3 2910 2160.00
YF29E1G-V100 380V/50HZ 4.0 4420 3060.00
YF35E1G-V100 380V/50HZ 5 5260 3480.00
YF41E1G-V100 380V/50HZ 6 6700 4240
R22 - With Liquid Injection
YF13A2G-Q100 220V/50HZ 2 1300 1170.00
YF17A2G-Q100 220V/50HZ 2.5 1660 1500.00
YF20A2G-Q100 220V/50HZ 3 1950 1750.00
YF29A2G-Q100 220V/50HZ 4.0 2950 2410.00
YF13A1G-Q100 380V/50HZ 2 1300 1160.00
YF17A1G-Q100 380V/50HZ 2.5 1660 1470.00
YF20A1G-Q100 380V/50HZ 3 1950 1710.00
YF29A1G-Q100 380V/50HZ 4.0 2950 2360.00
YF35A1G-Q100 380V/50HZ 5 3500 2710.00
YF41A1G-Q100 380V/50HZ 6 4100 3150
R22 - With EVI
YF13A2G-V100 220V/50HZ 2 1860 1590.00
YF17A2G-V100 220V/50HZ 2.5 2080 1720.00
YF20A2G-V100 220V/50HZ 3 2440 2000.00
YF29A2G-V100 220V/50HZ 4.0 3720 2840.00
YF13A1G-V100 380V/50HZ 2 1860 1550.00
YF17A1G-V100 380V/50HZ 2.5 2080 1690.00
YF20A1G-V100 380V/50HZ 3 2440 1960.00
YF29A1G-V100 380V/50HZ 4.0 3720 2780.00
YF35A1G-V100 380V/50HZ 5 4480 3280.00
YF41A1G-V100 380V/50HZ 6 5400 3750