อินโวเทคสโครล YW – ฮีทปั้ม

อินโวเทค (YW R-410a และ R-134a) เป็นสโครลคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง มีต้นทุนที่ดีแข่งขันได้ เหมาะสำหรับงานระบบฮีทปั้ม อินโวเทคใช้สโครลเทคโนโลยี่แบบเดียวกัน ใช้การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย มีการจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า อินโวเทค สโครลคอมเพรสเซอร์ (YW น้ำยา R410a & R134a) มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 12 HP

อินโวเทคสโครล YW - R410a ฮีทปั้ม ไฟฟ้า V/HZ ขนาดแรงม้า ขนาดทำความเย็น วัตต์ กำลัง วัตต์
Model Electricity V/HZ Power (HP) Cooling Capacity (W) Power in Watt (W)
R407C
YW75T2-100 220V/50HZ 3 10000 2740
YW110T2-100 220V/50HZ 4 14650 3900
YW75T1-100 380V/50HZ 3 9920 2660
YW110T1-100 380V/50HZ 4 14590 3840
YW135T1-100 380V/50HZ 5 17520 4550
YW160T1-100 380V/50HZ 6 20480 5320
YW190T1-100 380V/50HZ 7.5 25270 6646
YW205T1-100 380V/50HZ 8 26717 6979
YW245T1-100 380V/50HZ 9 31772 8252
YW285T1-100 380V/50HZ 10 36829 9469
YW320T1-100 380V/50HZ 12 41285 10565
R407C - With EVI
YW75T2-V100 220V/50HZ 3 10000 2740
YW110T2-V100 220V/50HZ 4 14650 3900
YW75T1-V100 380V/50HZ 3 11180 2910
YW110T1-V100 380V/50HZ 4 16380 4190
YW135T1-V100 380V/50HZ 5 19700 4970
YW160T1-V100 380V/50HZ 6 23030 5810
YW190T1-V100 380V/50HZ 8 26467 6912
YW205T1-V100 380V/50HZ 8 27983 7258
YW245T1-V100 380V/50HZ 9 33278 8582
YW285T1-V100 380V/50HZ 10 38576 9848
YW320T1-V100 380V/50HZ 12 43243 10987
R410A
YW75C1-100 380V/50HZ 3 10626 2826
YW110C1-100 380V/50HZ 4 14577 3877
YW135C1-100 380V/50HZ 5 18593 4893
YW160C1-100 380V/50HZ 6 21403 5603
YW270C1-100 380V/50HZ 10 37321 9821
YW300C1-100 380V/50HZ 11 41290 10766
YW320C1-100 380V/50HZ 12 42670 11170
R410A - With EVI
YW75C1-V100 380V/50HZ 3 11129 2939
YW110C1-V100 380V/50HZ 4 15267 4032
YW135C1-V100 380V/50HZ 5 19474 5089
YW160C1-V100 380V/50HZ 6 22417 5827
YW270C1-V100 380V/50HZ 10 38300 10000
YW300C1-V100 380V/50HZ 11 42305 10968
YW320C1-V100 380V/50HZ 12 43580 11380
R22
YW75A2-100 220V/50HZ 3 10200 2710
YW110A2-100 220V/50HZ 4 15060 3860
YW75A1-100 380V/50HZ 3 10200 2630
YW110A1-100 380V/50HZ 4 15000 3800
YW135A1-100 380V/50HZ 5 18000 4500
YW160A1-100 380V/50HZ 6 21040 5260
YW190A1-100 380V/50HZ 8 25980 6580
YW205A1-100 380V/50HZ 8 27470 6910
YW245A1-100 380V/50HZ 9 32670 8170
YW285A1-100 380V/50HZ 10 37875 9375
YW320A1-100 380V/50HZ 12 42460 10460
R22 - With EVI
YW75A2-V100 220V/50HZ 3 11450 2960
YW110A2-V100 220V/50HZ 4 16920 4220
YW75A1-V100 380V/50HZ 3 11470 2870
YW110A1-V100 380V/50HZ 4 16850 4150
YW135A1-V100 380V/50HZ 5 20220 4910
YW160A1-V100 380V/50HZ 6 23640 5740
YW190A1-V100 380V/50HZ 8 27213 6843
YW205A1-V100 380V/50HZ 8 28774 7186
YW245A1-V100 380V/50HZ 9 34222 8497
YW285A1-V100 380V/50HZ 10 39675 9750
YW320A1-V100 380V/50HZ 12 44478 10878
R134a (ultra high temp)
YW55J2-100 220V/50HZ 2 7180 1700
YW80J2-100 220V/50HZ 3 10450 2450
YW55J1-100 380V/50HZ 3 7180 1689
YW80J1-100 380V/50HZ 4 10430 2437
YW100J1-100 380V/50HZ 5 13000 3023
YW120J1-100 380V/50HZ 6 15530 3612
YW132J1-100 380V/50HZ 7 16500 3837
YW140J1-100 380V/50HZ 7 17530 4125
YW155J1-100 380V/50HZ 8 18830 4400
YW180J1-100 380V/50HZ 8 23450 5450
YW200J1-100 380V/50HZ 9 25540 5940
YW240J1-100 380V/50HZ 10 29220 6720
R134a - With EVI (ultra high temp)
YW55J2-V100 220V/50HZ 2 7522 1768
YW80J2-V100 220V/50HZ 3 10948 2548
YW55J1-V100 380V/50HZ 3 7522 1757
YW80J1-V100 380V/50HZ 4 10927 2534
YW100J1-V100 380V/50HZ 5 13620 3144
YW120J1-V100 380V/50HZ 6 16270 3756
YW132J1-V100 380V/50HZ 7 17325 4029
YW140J1-V100 380V/50HZ 7 18365 4290
YW155J1-V100 380V/50HZ 8 19728 4576
YW180J1-V100 380V/50HZ 8 24568 5668
YW200J1-V100 380V/50HZ 9 26758 6178
YW240J1-V100 380V/50HZ 10 30614 6989