โคปแลนด์ ZRD R407c – ดิจิตอลสโครล

สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์

ดิจิตอล สโครล คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZRD R407c จากเอเมอร์สัน) สามารถทำให้การปรับขนาดความเย็นเป็นไปอย่างราบเรียบจนถึง 10% ทำให้การใช้งานมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี่สโครลที่เหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า ประกอบกับเทคโนโลยี่ดิจิตอลทำให้การลดโหลดที่ราบเรียบ จึงสามารถทำให้สามารถความคุมระดับการทำงานไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ (ZRD R407c จากเอเมอร์สัน) เหมาะกับงานที่ หลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศแบบปรับระดับน้ำยา รูฟทอป เครื่องทำน้ำเย็น และระบบหล่อเย็น เป็นต้น

โคปแลนด์สโครล ZRD R407 ดิจิตอล ขนาด บีทียู/ชม ไฟฟ้า แอมป์ ประสิทธิภาพ อีอีอาร์ (บีทียู/ชม วัตต์) ความจุ (ซีซี/รอบ)
220 V/1 Ph/50 Hz
ZRD42KCE PFJ 3,430 16.4 10.3 57.2
ZRD48KCE PFZ 3,690 17.1 10.4 65.6
ZRD61KCE PFZ 4,750 22.2 10.2 82.6
380 V/3 Ph/ 50Hz
ZRD36KCE TFD 28,800 4.6 11.1 48.0
ZRD42KCE TFD 34,100 5.6 10.9 57.2
ZRD48KCE TFD 41,200 6.6 10.9 65.6
ZRD49KCE TFD 38,300 6.9 10.4 67.1
ZRD61KCE TFD 48,300 8.1 10.5 82.6
ZRD68KCE TFD 53,500 9.2 10.3 93.0
ZRD72KCE TFD 57,500 9.3 10.7 98.1
ZRD81KCE TFD 68,500 12.0 10.6 107.8