โคปแลนด์ ZRD R22 – ดิจิตอลสโครล

ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์

ดิจิตอล สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZRD R22 จากเอเมอร์สัน) สามารถทำให้การปรับขนาดความเย็นเป็นไปอย่างราบเรียบจนถึง 10% ทำให้การใช้งานมีความ ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี่สโครลที่เหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน มากกว่าด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า ประกอบกับเทคโนโลยี่ดิจิตอลทำให้การลดโหลดที่ราบเรียบ จึงสามารถทำให้สามารถความคุมระดับการทำงานไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ (ZRD R22 จากเอเมอร์สัน) เหมาะกับงานที่หลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศแบบปรับระดับน้ำยา รูฟทอป เครื่องทำน้ำเย็น และระบบหล่อเย็น เป็นต้น

โคปแลนด์สโครล ZRD R22 ดิจิตอล ขนาด บีทียู/ชม ไฟฟ้า แอมป์ ประสิทธิภาพ อีอีอาร์ (บีทียู/ชม วัตต์) ความจุ (ซีซี/รอบ)
220 V/1 Ph/50 Hz
ZRD42KC PFJ 35,100 15.3 11.0 57.2
ZRD48KC PFZ 40,800 16.7 11.2 65.6
ZRD61KC PFZ 51,000 22.5 11.0 82.6
ZRD68KC PFZ 57,000 23.9 11.0 93.0
380 V/3 Ph/50 Hz
ZRD42KC TFD 35,500 5.4 11.5 57.2
ZRD48KC TFD 40,800 6.1 11.6 65.6
ZRD49KC TFD 41,100 7.1 11.2 67.1
ZRD61KC TFD 51,000 8.1 11.2 82.6
ZRD68KC TFD 58,500 8.9 11.5 93.0
ZRD72KC TFD 60,200 9.6 11.3 98.1
ZRD81KC TFD 68,000 11.1 11.3 107.8