โคปแลนด์ ZPD R410a -ดิจิตอลสโครล

สโครล คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์

ดิจิตอล สโครล คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZPD R410a จากเอเมอร์สัน) สามารถทำให้การปรับขนาดความเย็นเป็นไปอย่างราบเรียบจนถึง 10% ทำให้การใช้งานมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี่สโครลที่เหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า ประกอบกับเทคโนโลยี่ดิจิตอลทำให้การลดโหลดที่ราบเรียบ จึงสามารถทำให้สามารถความคุมระดับการทำงานไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ (ZPD R410a จากเอเมอร์สัน) เหมาะกับงานที่หลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศแบบปรับระดับน้ำยา รูฟทอป เครื่องทำน้ำเย็น และระบบหล่อเย็น เป็นต้น

โคปแลนด์สโครล ZRD R410 ดิจิตอล ขนาด บีทียู/ชม ไฟฟ้า แอมป์ ประสิทธิภาพ อีอีอาร์ (บีทียู/ชม วัตต์) ความจุ (ซีซี/รอบ)
220 V / 1ph /50 Hz
ZPD34K5E PFZ 28,000 13.6 9.9 32.8
ZPD34KSE PFZ 28,000 13.6 9.9 32.8
ZPD42K5E PFZ 35,000 16.7 10.3 39.8
ZPD42KSE PFZ 35,000 16.7 10.3 39.8
ZPD51K5E PFZ 42,200 19.7 10.3 48.2
ZPD51KSE PFZ 42,200 19.7 10.3 48.2
ZPD54K5E PFZ 44,000 20.2 10.4 51.1
ZPD54KSE PFZ 44,500 20.4 10.3 51.1
ZPD61KCE PFZ 50,500 23.2 10.1 58.1
ZPD67KCE PFZ 54,500 25.7 10.1 63.0
380 v/3 ph/50 hz
ZPD34K5E TFD 28,000 5.1 9.9 32.8
ZPD42K5E TFD 35,200 5.7 10.5 39.8
ZPD51K5E TFD 42,100 6.8 10.4 48.2
ZPD54K5E TFD 45,100 7.5 10.5 51.1
ZPD61KCE TFD 50,500 8.5 10.3 58.1
ZPD67KCE TFD 55,200 9.3 10.5 63.0
ZPD72KCE TFD 58,500 9.8 10.2 67.1
ZPD83KCE TFD 68,100 12.0 10.3 77.2
ZPD91KCE TFD 73,800 12.5 10.7 84.6
ZPD104KCE TFD 87,500 14.6 10.8 96.4
ZPD122KCE TFD 102,000 17.2 10.8 112.3