โคปแลนด์ ZP R410a (High/Med temp)

สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์

สโครล คอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZP R-410a) ได้รับการยอมรับในงานปรับอากาศ งานหล่อเย็นระบบ และงานความเย็นแบบพรีซิชั่น อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ ในงานปรับอากาศ มีการใช้งานที่หลากหลายเช่น ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รูฟทอป แพคเกจยูนิต และ เครื่องทำน้ำเย็น ทั้งนี้เทคโนโลยี่สโครลเป็นเทคโนโลยี่ ที่ถูกใช้มากที่สุดทดแทนคอมแบบลูกสูบและคอมแบบสกรู ด้วยความเหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่น ในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า สามารถในการต่อแบบสองตัวและสามตัวได้ ทั้งนี้เพื่อการใช้งานต่างฤดูกาลที่มีโหลดต่างกัน ทำให้สโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์จากอีเมอร์สัน เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับใน คอมเพรสเซอร์งานปรับอากาศ มาโดยตลอด สโครลคอมเพรสเซอร์ (ZP R-410a) มีขนาดตั้งแต่ 1.2 HP ถึง 60 HP (ZP725) ตามการเลือกใช้งานของท่าน

โคปแลนด์สโครล ZP R410 ขนาด บีทียู/ชม ไฟฟ้า แอมป์ ประสิทธิภาพ อีอีอาร์ (บีทียู/ชม วัตต์) ความจุ (ซีซี/รอบ)
220 V/1 Ph/50 Hz
ZP16KSE PFZ 12,300 6.6 8.8 15.1
ZP20KSE PFZ 16,300 8.1 9.3 19.3
ZP23K3E PFZ 19,400 9.5 9.5 23.2
ZP24KSE PFZ 19,600 9.3 9.8 22.8
ZP25KSE PFZ 20,300 9.8 9.6 23.9
ZP26K3E PFZ 20,700 11.0 9.0 25.2
ZP29KSE PFZ 23,500 11.0 9.8 27.5
ZP31KSE PFZ 25,100 11.8 9.9 29.5
ZP32K3E PFJ 25,700 13.2 9.0 30.7
ZP36KSE PFZ 30,000 14.1 10.2 34.4
ZP39KSE PFZ 31,400 14.5 10.0 36.9
ZP41K3E PFZ 33,600 "17.2 16.9" "9.6 9.4" 39.3
ZP42KSE PFZ 34,800 16.7 10.0 39.8
ZP50K3E PFZ 42,600 19.5 10.4 48.2
ZP51KSE PFZ 41,500 19.8 10.3 48.2
ZP54KSE PFZ 44,500 20.9 10.3 51.1
ZP57K3E PFJ 47,600 24.0 10.1 54.3
ZP61KCE PFZ 50,500 23.3 10.2 58.1
ZP67KCE PFZ 55,000 25.7 10.1 63.0
380 V/3 Ph/50 Hz
ZP24K5E TFD 19,400 3.6 9.6 22.8
ZP26K3E TFD 21,100 4.1 9.3 25.2
ZP29K5E TFD 23,200 4.4 9.6 27.5
ZP29KSE TFM 23,900 4.3 10.0 27.5
ZP31KSE TFM 25,000 4.6 9.7 29.5
ZP32K3E TFD 25,200 4.7 9.4 30.7
ZP34K5E TFD 28,000 5.2 9.9 32.8
ZP36K5E TFD 29,300 5.4 10.0 34.4
ZP36KSE TFM 30,400 5.4 10.4 34.4
ZP38K3E TFD 30,800 5.5 9.9 36.1
ZP39KSE TFM 31,600 5.3 10.0 36.9
ZP41K3E TFD 33,500 6.0 9.9 39.3
ZP42KSE TFM 34,300 5.6 10.4 39.8
ZP44K5E TFD 36,500 6.1 10.3 42.0
ZP49K5E TFD 40,700 6.5 10.6 46.4
ZP49KSE TFM 40,700 6.5 10.6 46.4
ZP50K3E TFD 42,300 7.3 10.3 48.2
ZP51K5E TFD 41,200 6.9 10.3 48.2
ZP51KSE TFM 41,500 7.0 10.3 48.2
ZP54K5E TFD 44,000 7.0 10.3 51.1
ZP54KSE TFM 44,100 7.1 10.5 51.1
ZP57K3E TFD 47,500 8.1 10.3 54.3
ZP61KCE TFD 50,000 8.3 10.6 58.1
ZP67KCE TFD 55,000 9.1 10.6 63.0
ZP72KCE TFD 58,500 9.8 10.3 67.1
ZP76KCE TFD 62,700 11.0 10.7 70.8
ZP83KCE TFD 68,000 11.7 10.6 77.2
ZP90KCE TFD 74,500 12.3 10.7 84.2
*ZP91KCE TFD 74,000 12.4 10.9 84.6
ZP103KCE TFD 86,000 14.4 11.0 96.4
*ZP104KCE TFD 86,800 14.3 11.2 96.4
ZP120KCE TFD 100,000 16.6 11.0 113.6
*ZP122KCE TFD 101,000 16.6 11.2 112.3
ZP137KCE TFD 111,000 18.3 10.9 127.2
ZP154KCE TFD TWD 127,000 20.8 11.0 142.9
ZP182KCE TFD TWD 150,000 "26.3 25.7" 11.1 167.2
ZP235KCE TWD 195,000 30.0 11.1 217.2
ZP295KCE TWD 244,000 37.2 11.1 268.5
ZP385KCE TWD 316,000 48.1 11.1 349.4
ZP485KCE TWD 400,000 60.3 11.1 444.5
ZP725KCE FED 615,000 93.5 11.2 550.0