โคปแลนด์ ZR R134a (High/Med temp)

สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์

สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZR R-134a) ได้รับการยอมรับในงานปรับอากาศ งานหล่อเย็นระบบ และ งานความเย็นแบบพรีซิชั่น อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานปรับอากาศมีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รูฟทอป แพคเกจยูนิต และเครื่องทำน้ำเย็น ทั้งนี้ เทคโนโลยี่สโครลเป็นเทคโนโลยี่ที่ถูกใช้มากที่สุดทดแทนคอมแบบลูกสูบและคอมแบบสกรู ด้วยความเหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า ด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า สามารถในการต่อแบบสองตัวและสามตัวได้ทั้งนี้เพื่อการใช้งานต่างฤดูกาลที่มีโหลดต่างกัน ทำให้สโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ จากอีเมอร์สัน เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับใน คอมเพรสเซอร์งานปรับอากาศ มาโดยตลอด สโครลคอมเพรสเซอร์ (ZR R-134a) มีขนาดตั้งแต่ 1.5 HP ถึง 30 HP (ZR380) ตามการเลือกใช้งานของท่าน

โคปแลนด์สโครล ZR R134a ขนาด บีทียู/ชม ไฟฟ้า แอมป์ ประสิทธิภาพ อีอีอาร์ (บีทียู/ชม วัตต์) ความจุ (ซีซี/รอบ)
220 V/1 pz/50 Hz
ZR22K3E PFJ 12,000 5.5 10.1 30.7
ZR28K3E PFJ 16,000 7.4 10.6 39.3
ZR34K3E PFJ 19,100 8.8 10.7 46.2
ZR40K3E PFJ 22,000 11.5 10.1 54.2
ZR47K3E PFJ 27,200 16.2 10.4 63.3
ZR48K3E PFJ 27,800 16.5 10.4 65.5
380 V/3 Phz /50 hz
ZR22K3E TFD 12,300 2.4 10.0 30.7
ZR28K3E TFD 16,200 3.2 10.3 39.3
ZR34K3E TFD 18,900 3.7 10.3 46.2
ZR36K3E TFD 18,500 3.8 9.3 49.5
ZR40K3E TFD 22,100 4.1 10.6 54.2
ZR48KCE TFD 26,900 4.8 11.1 65.5
ZR61KCE TFD 34,300 6.3 11.5 82.6
ZR81KCE TFD 45,400 8.6 11.3 107.8
ZR84KCE TFD 45,600 10.0 10.9 113.6
ZR94KCE TFD 53,500 10.4 11.4 127.2
ZR108KCE TFD 59,900 11.6 11.4 142.9
ZR125KCE TFD 70,000 12.2 11.4 167.2
ZR144KCE TFD 79,500 13.6 11.5 190.9
ZR160KCE TFD TWD 87,000 15.7 11.5 209.1
ZR190KCE TFD TWD 104,000 20.6 11.3 249.2
ZR250KCE TWD 137,000 22.6 11.2 325.2
ZR310KCE TWD 170,000 28.3 11.1 410.6
ZR380KCE TWD 215,000 35.6 11.4 502.7