เอมบราโก คอมเพรสเซอร์

เอมบราโกคอมเพรสเซอร์ เป็นผู้นำตลาดของคอมเพรสเซอร์แบบปิดขนาดเล็ก ด้วยหลักการใช้เทคโนโลยี่ชั้นนำ และการทำงานที่ดีเยี่ยม ทำให้เอมบราโกสามารถสร้างความ
แตกต่างในผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการมากที่สุด  เอมบราโกมีกำลังการผลิตทั่วโลก 38 ล้านลูกต่อปี บริษัทจึงมีทรัพยากรที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อการสร้างสรรค์และการประหยัดพลังงานของลูกค้าทุกๆแบบ เอมบราโก มีบุคลลากรในฝ่ายวิจัยและพัฒนามากกว่า 400 คน (และมีสิทธิบัตรมากกว่า 1200 ทั่วโลก) ทำให้ เอมบราโกเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในคอมเพรสเซอร์แบบปิดอย่างแท้จริง

เอมบราโก โมเดลน้ำยา ประเภทคอมพ์ขนาดความเย็น วัตต์อัตรากินไฟ วัตต์แรงม้า
EMC3121U RSCRR-290 Low temp
EMC3125U RSCRR-290 Low temp3051641/3
NEK2125U CSIRR-290 Low temp3172421/3
NEK2134U CSIRR-290 Low temp4493301/2
NEK2150U CSIRR-290 Low temp5824441/2+
NEK2168GK CSCRR-404 Low temp7075513/4
NEK2172GK CSCRR-404 Low temp3/4
NEU2168GK CSIRR-404 Low temp7445843/4
NT2168GK CSCRR-404 Low temp462486
NT2178GK CSCRR-404 Low temp8025641
NT2212GK CSCRR-404 Low temp13739991 1/2
FFI12HBK RSIRR134a Low temp3172591/3+
FFI12HBK RSIRR134a Medium temp13165041/3+
FFU130HAX CSIRR134a Low temp3092241/3+
FFU130UAX CSIRR290 Low temp3192141/3+