บิทเซอร์ 2&4 สูบ ลูกสูบกึ่งปิด

คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์

คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์

คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์ ที่เป็น คอมเพรสเซอร์ นวัตกรรมสูงจากประเทศเยอรมัน สำหรับงานระบบความเย็น ห้องเย็น ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์ ลูกสูบแบบกึ่งปิด อีโคไลน์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก มาเป็นทศวรรษ ด้วยการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์ อีโคไลน์ทุกรุ่น มีสมรรถนะเป็นไปตาม มาตราฐาน EN12900 มีการวิจัย พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มี COP ที่ดีกว่าซีรี่ย์ก่อนเฉลี่ย 12% ด้วยการออกแบบพิเศษทั้งส่วน วาล์วเพลท การลดการสูญเสียการไหลและการสูญเสียพลังงาน รวมถึงการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงใหม่ และ อื่นๆ คอมเพรสเซอร์ บิทเซอร์ ลูกสูบกึ่งปิด อีโคไลน์ ขนาดสองและสี่ลูกสูบ จึงเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับในการตลาดอุตสาหกรรม ห้องเย็น และระบบความเย็นในประเทศไทยตลอดมา

คอมเพรสเซอร์ โมเดล จำนวนลูกสูบ ขนาดความเย็น R404A @ Te -10 C/ Tc 45 C ขนาดความเย็น 404A @ Te -35 C / Tc 40 C กระแสสูงสุด
2KES-05(Y) 2 1720 435 4,9/2,8
2JES-07(Y) 2 2380 675 6,4/3,7
2HES-1(Y) 2 3000 890 6,7/3,8
2HES-2(Y) 2 3080 910 7,8/4,5
2GES-2(Y) 2 3550 1110 8,7/5,0
2FES-2(Y) 2 4380 1360 9,2/5,3
2FES-3(Y) 2 4370 1350 10,7/6,1
2EES-2(Y) 2 5680 1770 10,4/6,0
2EES-3(Y) 2 5680 1770 13,4/7,5
2DES-2(Y) 2 6810 2180 13,4/7,5
2DES-3(Y) 2 6810 2180 15,0/8,6
2CES-3(Y) 2 8440 2790 15,8/9,1
2CES-4(Y) 2 8440 2790 17,4/10,0
4FES-3(Y) 4 9100 3030 16,5/9,5
4FES-5(Y) 4 9100 3030 18,8/10,8
4EES-4(Y) 4 11570 3830 21,2/12,2
4EES-6(Y) 4 11410 3700 23,7/13,6
4DES-5(Y) 4 13830 4580 25,2/14,5
4DES-7(Y) 4 13830 4580 28,7/16,5
4CES-6(Y) 4 16720 5400 30,8/17,7
4CES-9(Y) 4 16720 5400 35,1/20,2
4VES-6Y 4 10.0
4VES-7(Y) 4 17210 5080 16.6
4VES-10(Y) 4 17230 5110 19.9
4TES-8Y 4 12,1
4TES-9(Y) 4 21000 6480 19,9
4TES-12(Y) 4 20950 6450 25,1
4PES-10Y 4 13.6
4PES-12(Y) 4 23850 6980 22.7
4PES-15(Y) 4 23700 6880 28.2
4NES-12Y 4 15,9
4NES-14(Y) 4 28600 8820 26,6
4NES-20(Y) 4 28600 8860 33,2
4JE-13Y 4 19,8
4JE-15(Y) 4 33150 10680 30,8
4JE-22(Y) 4 32200 9920 37,2
4HE-15Y 4 22,5
4HE-18(Y) 4 38800 12890 36,7
4HE-25(Y) 4 38100 12310 44,0
4GE-20Y 4 25,9
4GE-23(Y) 4 45000 15420 43,9
4GE-30(Y) 4 43800 14410 51
4FE-25Y 4
4FE-28(Y) 4 53300 18460
4FE-35(Y) 4 52800 18030