คอมเพรสเซอร์โรตารี่- หล่อลื่นยังไง

คอมเพรสเซอร์โรตารี่-

คอมเพรสเซอร์โรตารี่- เป็นคอมเพรสเซอร์แบบที่ช่างจะได้เจอได้ทั่วไปในแอร์บ้าน เนื่องจากเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะทำความเย็นได้ดี ประหยัดไฟ มีเสียงเงียบ และใช้น้ำยา R-22 ที่มีราคาค่าน้ำยาไม่แพง ในบทความนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการหล่อลื่นระบบคอมเพรสเซอร์โรตารี่กัน

คอมเพรสเซอร์โรตารี่ มีหลักการทำงานโดยใช้การกวาดตัวของโรเตอร์ในการทำให้สารทำความเย็นไหลเข้าสู่ระบบ การหล่อรื่นระบบทำได้ 2 วิธีด้วยกัน

  1. การหล่อลื่นแบบน้ำมันหยด (Drip Feed Lubricated) เป็นการหยดหรือฉีดน้ำมันหล่อลื่นตามชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ หลังจากหล่อลื่นแล้วน้ำมันจะถูกขับออกไปพร้อมกับก๊าซหรืออากาศที่ถูกอัด
  2. การหล่อลื่นแบบน้ำมันท่วม (Flood Lubricated) เป็นการฉีดน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในห้องอัด เพื่อให้น้ำมันเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ วิธีนี้ต้องเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เพิ่มเพิ่มคุณภาพป้องกัน ปฏิกิริยาอ๊อคซิเดชั่น เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นจะต้องสัมผัสอากาศ และก๊าซที่ร้อน

การหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับแอร์ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของช่างในการแก้ไขปัญหา หากเป็นปัญหาเรื่องสั่งซื้ออะไหล์แอร์ สามารถติดต่อ หรือเยี่ยมชมเราได้ ที่นี่