อัลฟ่าลาวาล (PHE) แบบถอดประกอบได้

อัลฟ่าลาวาล อีวาโปเรเตอร์ เพลทฮีทเอกเชนเจอร์

อัลฟ่าลาวาล อีวาโปเรเตอร์ เพลทฮีทเอกเชนเจอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าสำหรับงานแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็น ทั้งนี้เกิดจากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อัลฟ่าลาวาล อีวาโปเรเตอร์ เพลทฮีทเอกเชนเจอร์ ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมด้วย ดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ให้สามารถได้รับสมรรถนะที่ดีที่สุด และการลงทุนน้อยที่สุด ด้วยดีไซน์ที่มีขนาดเล็ก เมือ่เทียบกับทางเลือกอื่นๆในการใช้งานแบบเดียวกัน อัลฟ่าลาวาล อีวาโปเรเตอร์ มีให้เลือกหลากหลายขนาด เพื่อการเลือกใช้งานของท่าน เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความต้องการทางเทคนิคของท่าน กรุณาติดต่อ 02-011 8888 ต่อ 2 ฝ่ายขายเครื่องทำความเย็นและโครงการ