ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำและน้ำทะเล แบบเปลือกและท่อ