ฟอสติคแพค คอนเดนซิ่งยูนิต

คอนเดนซิ่ง ฟอสติคแพค คอนเดนซิ่งยูนิต

ฟรอสติค แพค รีฟริก คอนเดนซิ่ง ยูนิท ทำงานร่วมกับยูนิทคูลเลอร์ เพื่อการใช้งานในห้องเย็นขนาดเล็ก หรือห้องเก็บสินเค้าแช่เย็น แช่แข็งในร้านค้าสะดวกซื้อ พรอสติคแพค รีฟริก คอนเดนซิ่งยูนิทเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ได้รับการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยการทำงานที่เงียบไม่รบกวนสภาวะแวดล้อม ทำงานด้วยสโครลคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง ฟรอสติคแพค รีฟริกคอนเดนซิ่งยูนิทยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลายอย่าง เพื่อการใช้งานที่คงทนและการซ่อมบำรุงได้ง่าย เช่น อุปกรณ์สวิทซ์ความดันไฮ โล เกจความดันด้านต่ำด้านสูง วาล์วสำหรับบริการ พร้อมทั้งประตูเพื่อเข้าบริการในห้องเครื่อง อีกด้วย ฟรอสติค แพค รีฟริกคอนเดนซิ่งยูนิท มีทั้งแบบอุณหภูมิต่ำกลาง(แช่เย็น) และ ต่ำมาก (แช่แข็ง) เพื่อการเลือกใช้งานของท่าน

ฟอสติคแพค คอนเดนซิ่ง น้ำยา / ไฟฟ้า ขนาดความเย็น กิโลวัตต์ ประสิทธิภาพความเย็น การใช้งาน
FROS-020MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 3.93 2.34 Medium temp
FROS-025MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 4.83 2.28 Medium temp
FROS-030MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 5.43 2.28 Medium temp
FROS-040MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 8.23 2.5 Medium temp
FROS-050MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 9.84 2.45 Medium temp
FROS-060MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 11.42 2.33 Medium temp
FROS-070MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 12.95 2.19 Medium temp
FROS-080MYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 14.6 2.06 Medium temp
FROS-090MYE-IF-2 R404a / 380 V 50 Hz 16.95 2.06 Medium temp
FROS-100MYE-IF-3 R404a / 380 V 50 Hz 19.21 2.05 Medium temp
FROS-020MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 3.94 2.49 Medium temp
FROS-025MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 4.92 2.49 Medium temp
FROS-030MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 5.6 2.56 Medium temp
FROS-040MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 8.16 2.43 Medium temp
FROS-050MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 9.86 2.61 Medium temp
FROS-060MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 11.55 2.58 Medium temp
FROS-070MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 13.41 2.4 Medium temp
FROS-080MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 14.78 2.21 Medium temp
FROS-090MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 17.24 2.19 Medium temp
FROS-100MYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 18.83 2.14 Medium temp
FROS-020LYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 1.55 1.47 Low temp
FROS-025LYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 2.00 1.50 Low temp
FROS-030LYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 2.3 1.22 Low temp
FROS-040LYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 3.53 1.50 Low temp
FROS-050LYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 4.22 1.54 Low temp
FROS-060LYE-IF-1 R404a / 380 V 50 Hz 4.99 1.57 Low temp
FROS-020LYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 1.44 1.26 Low temp
FROS-025LYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 1.86 1.30 Low temp
FROS-030LYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 2.13 1.21 Low temp
FROS-040LYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 3.22 1.30 Low temp
FROS-050LYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 3.88 1.35 Low temp
FROS-060LYR-IF-1 R22 / 380 V 50 Hz 4.62 1.39 Low temp