2018 Promotion Trip Japan 5 Day Night @ Kusatsu hot-spring!

 ♥…Relaxing & Slow Life Japan

ฟินเวอร์!!  ที่สุดแห่งเมืองออนเซน จังหวัด กุมมะ ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มสะสมยอซื้อ ♥◊ 01 พฤษภาคม 2018 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2019 ◊♥

2018 Promotion Trip Japan 5 Day Night @ Kusatsu hot-spring!

 ♥…Relaxing & Slow Life Japan

ฟินเวอร์!!  ที่สุดแห่งเมืองออนเซน จังหวัด กุมมะ ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มสะสมยอซื้อ ♥◊ 01 พฤษภาคม 2018 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2019 ◊♥