กิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมของบริษัท

ข่าวบริษัท

เบเจอร์ บี.กริม ชนะเลิศแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัครคี ครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561เวลา 09.00 น. ณ บลูโอ ริทั่ม แอนด์โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน

                เบเจอร์ บี.กริม เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคีกับสมาคมเครื่องทาความเย็นไทย TRA เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ                 เบเจอร์ บี.กริม รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ได้รับเกียรติรับถ้วยรางวัลจาก นายคมสันต์ ศรีพวาทกุล นายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย วาระปี 2561-2563                 ขอขอบคุณสมาคมฯ จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้เสมอมา 

เบเจอร์ บี.กริม ขอขอบคุณ บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบเจอร์ บี.กริม เป็นอย่างดีมาตลอด

♥♥… กิจกรรม….สำคัญ…. อีกหนึ่งอย่าง เบเจอร์ บี.กริม  นำทีมโดยฝ่ายบริหาร คุณฤกษ์ชัย พรมงคลลาภ เดินทางเยี่ยมเยียนลูกค้า ตามภูมิภาค ….♥♥  ♦… แนะแนว นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำสมัย  พัฒนาธรุกิจ เราและคุณลูกค้าให้ถึงเป้าหมายไปด้วยกัน และต้องกล่าวขอบคุณลูกค้าที่ให้เบเจอร์ บี.กริม ดูแลท่าน… ไว้วางใจ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ สนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างดีมาตลอด “คุณคือครอบครัว เบเจอร์ บี.กริม” ♦♦… บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส จำกัด บริหารงาน โดย คุณเพ็ญศรี แซ่ลี้ และ คุณสุชิรา  จันทรโชติ ♦♦…. สถานที่ตั้ง 123/26 ถ.ข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20130 ♦♦…. Tel. 033-072989 / 089-2024402

คืนประโยชน์สู่สังคม เบเจอร์ บี.กริม รวมแรงรวมใจร่วมมือกัน เริ่มจากกิจกรรมภายในองศ์การ นำสู่ สมาคมสร้างสรรค์ไทย

ผู้บริหาร เบเจอร์ บี.กริม สร้างสรรค์กิจกรรมเล็กๆ ภายในองศ์กร  วางกล่องรับ “ถ่านอัลคาไลน์ที่เสื่อมสภาพ มาแลก ถ่านอัลคาไลน์ใหม่”  ♥..นำสู่… สมาคมสร้างสรค์ไทย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำสารมาสังเคราะห์สาร หรือสารแม่เหล็กนำมาใช้ฉาบผิวหน้า ◊..อิฐทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา..◊

เบเจอร์ บี.กริม เข้าสู่ฤดูการเยี่ยมเยียนลูกค้าตามภูมิภาค! “คุณคือครอบครัว เบเจอร์ บี.กริม”

♥เบเจอร์ บี.กริม ผลิตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไหล่คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมปรับอากาศ ห้องเย็น การควบคุมอุณหภูมิ อาทิเช่น คอมเพรสเซอร์ คอยย์เย็น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ท่อทองแดงและข้อต่อ น้ำยาความเย็นและเคมี มอเตอร์พัดลม เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ คอนเดนซิ่งยูนิต ฉนวนและรางครอบท่อ ลวดเชื่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ เรามีคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค และตัวแทนจำหน่าย เพื่อบริการท่านได้อย่างรวดเร็ว ♥สิ่งสำคัญยิ่ง เราดูแลท่าน เหมือนคุณคือคนในครอบครัวเรา ท่านจะอยู่ภูมิภาคไหน เราก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนท่าน  แนะแนว นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำสมัย  พัฒนาธรุกิจ เราและคุณให้เดินก้าวให้ถึงเป้าหมายไปด้วยกัน ♥ ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง คุณเพียรศักดิ์ ดอนละภา และ คุณศิวดล ดอนละภา ที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์เบเจอร์ บี.กริม  ด้วยดีเสมอมา