ข่าวจากสี่สมาคม ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง

การประชาสัมพันธ์เพื่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต  จากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง    สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ทำสื่อการสอนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ได้นำเสนอเรื่อง  ห้ามการใช้ออกซิเจนและไนโตรเจนโดยไม่ผ่านชุดลดความดัน Regulator และห้ามใช้ออกซิเจน อัดหารอยรั่ว เพราะระเบิดได้ ดังลิงค์ด้านล่างนี้

โดยความร่วมมือของสี่สมาคมหลักของอุตสาหกรรมโดยมี สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำคลิปวีดีโอสื่อถึงอันตรายของการถ่ายออกซิเจนจากท่อใหญ่สู่ท่อเล็กดังกล่าว

บริษัทในฐานะสมาชิกของสี่สมาคม  ขอแจ้งข่าวเพื่อทุกท่านให้ความสำคัญ   และยินดีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายข้อมูลสู่ร้านอะไหล่และสาขาต่อไป

ข่าวจากสี่สมาคม ประชาสัมพันธ์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง

การประชาสัมพันธ์เพื่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต  จากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง    สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ทำสื่อการสอนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ได้นำเสนอเรื่อง  ห้ามการใช้ออกซิเจนและไนโตรเจนโดยไม่ผ่านชุดลดความดัน Regulator และห้ามใช้ออกซิเจน อัดหารอยรั่ว เพราะระเบิดได้ ดังลิงค์ด้านล่างนี้

โดยความร่วมมือของสี่สมาคมหลักของอุตสาหกรรมโดยมี สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำคลิปวีดีโอสื่อถึงอันตรายของการถ่ายออกซิเจนจากท่อใหญ่สู่ท่อเล็กดังกล่าว

บริษัทในฐานะสมาชิกของสี่สมาคม  ขอแจ้งข่าวเพื่อทุกท่านให้ความสำคัญ   และยินดีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายข้อมูลสู่ร้านอะไหล่และสาขาต่อไป