การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องควบคุมกำลังขับ ปรับความถี่ (Vaiable Frequency Drive – VFD)

เราสามารถใช้เครื่องควบคุมกำลังขับแบบปรับความถี่ (Vaiable Frequency Drive – VFD) ในการลดโหลด คอมเพรสเซอร์ห้องเย็น (สำหรับอุตสาหกรรมการถนอมอาหารและการรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

โดยการควบคุมให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังที่จำเป็นที่โหลดต่างๆในทุกๆช่วงเวลาของวันและต่อเนื่อง   ด้วยวิธีปรับความถี่ในการควบคุมรอบของคอมเพรสเซอร์ ให้ใช้จุดที่พอเหมาะไม่มากเกินจำเป็น  เราจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 36% เมื่อเทียบกับการใช้งานแบบธรรมดา   (กรณีศึกษาที่บริษัท ได้ทำการเก็บข้อมูลใช้งานจริง)

กรุณาคลิกดูเอกสารแนบ

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องควบคุมกำลังขับ ปรับความถี่ (Vaiable Frequency Drive – VFD)

เราสามารถใช้เครื่องควบคุมกำลังขับแบบปรับความถี่ (Vaiable Frequency Drive – VFD) ในการลดโหลด คอมเพรสเซอร์ห้องเย็น (สำหรับอุตสาหกรรมการถนอมอาหารและการรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

โดยการควบคุมให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังที่จำเป็นที่โหลดต่างๆในทุกๆช่วงเวลาของวันและต่อเนื่อง   ด้วยวิธีปรับความถี่ในการควบคุมรอบของคอมเพรสเซอร์ ให้ใช้จุดที่พอเหมาะไม่มากเกินจำเป็น  เราจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 36% เมื่อเทียบกับการใช้งานแบบธรรมดา   (กรณีศึกษาที่บริษัท ได้ทำการเก็บข้อมูลใช้งานจริง)

กรุณาคลิกดูเอกสารแนบ