www.beijerrefthai.com
Home Products Company Profile Warranty Product Contact Us
 
   - A   + A

FLOW CONTROL DEVICES


จำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุม ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ห้องเย็น ตู้เย็น และระบบควบคุมในอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหรรม หลายแบรน์ชั้นนำ 
ได้รับ 

มาตราฐานสากล อาทิ อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำและน้ำยาทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟ

อุปกรณ์ควบคุมการไหลกลับน้ำยา ควบคุมการปิดเปิดการไหลน้ำยาทำความเย็น ควบคุมสิ่งสปกรก

และกรด ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความปลอดภัยเหตุฉุกเฉินในอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม

และให้คำปรึกษางานโครงการหรือโรงงานอุตสหากรรม การติดตั้งอุปกรณ์  DOWNLOAD PDF FILE

 


www.beijerrefthai.com
Home Products Company Profile Warranty Product Contact Us
 
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Beijer B Grimm (Thailand) Limited
ชั้น 7 อาคาร ดร.แกร์ฮาร์ด ลิงค์ 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
 
 
free-counter-plus.com