งานและตำแหน่งว่าง

งานและตำแหน่งว่าง

วิศวกรฝ่ายขาย

วิศวกรฝ่ายขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 1.ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี มีประสพการณ์ในงานระบบห้องเย็น หรือระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ / ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิ 2.ปริญญาตรีทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.หากมีประสพการณ์การขายระบบห้องเย็น ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีทักษะงานเทคนิค การวิเคราะห์ปัญหา และ ทักษะงานขายสินค้าอุตสาหกรรม 5.มีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง และประสพการณ์ในการรับผิดชอบงานหลายๆแบบ และมีทัศนคติการทำงานเป็นทีม 6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 7.มีรถยนต์ในการทำงาน 8.หากสามารถใช้งานโปรแกรม Autocad และ Solidworks จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (รายได้ประกอบด้วย เงินเดือน คอมมิชชั่นการขาย และสิทธิประโยชน์อื่น)   ความรับผิดชอบ รายงานตรงต่อ ผจก ฝ่ายขายและรับผิดชอบงานขายสินค้าและบริการ โดยรับผิดชอบในการขายทำยอดขายตามเป้าหมายโดย: 1.ทำงานตามเป้าหมายการขาย และ การเติบโต 2.พัฒนาตลาดใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมของทีม 3.รวบรวมข้อมูลเทคนิค สินค้า สภาพตลาด การแข่งขันในตลาด […]